Home Overzicht Oost Begroot deels opgeschoven

Oost Begroot deels opgeschoven

1

Het corona-virus heeft gevolgen voor de planning en uitvoering van Oost Begroot. Waar hebben we het ook weer over? Een budget van acht ton voor initiatieven van buurtbewoners voor heel Oost. In Oud-Oost is het geld bijna verdeeld, in Watergraafsmeer en Indische Buurt en Oostelijk Havengebied wordt de procedure uitgesteld. Tijd voor een gesprek met verantwoordelijk stadsdeelbestuur Rick Vermin voor een update.

Anne-Mariken Raukema

Van 1 tot 12 maart vonden bijeenkomsten plaats om de ingediende plannen voor Oud-Oost te bespreken. Net op de valreep voor de coronabeperkingen, zo zou later blijken. De bijeenkomsten werden goed bezocht. Vermin: ‘Bij binnenkomst zag ik dat de zaal al half gevuld was, met bekende en nieuwe gezichten. De methodiek nodigt uit tot goede gesprekken, bijvoorbeeld over de waarde van kunst. Zoiets vind ik erg waardevol.’

Veel plannen voor Oud-Oost
Voor Oud- Oost zijn 66 plannen ingediend die nu worden getoetst op haalbaarheid. Omdat het een nieuw project is, doen zich kinderziektes voor. Zo blijkt het traject tussen het indienen van een idee tot een toetsbaar plan meer tijd te kosten. Dat vraagt ambtelijke ondersteuning en dat kost tijd. ‘Er moet digitaal of telefonisch heen en weer gepingpongd worden om een goed plan op tafel te krijgen’, aldus Vermin. Hij is blij met initiatieven voor een vrouwennetwerk, verduurzaming van VvE’s en groenere straten.

De stemperiode begint op 26 juni en duurt tot 17 augustus. Dat is lang, mede door de zomervakantie. Misschien wordt een tweede bewonersbrief verspreid onder de 35.000 inwoners van Oud-Oost van twaalf jaar en ouder, als reminder. Of de bekendmaking op 20 augustus van de gekozen plannen een feestelijk en openbaar karakter krijgt is nog niet bekend. Vermin hoopt van wel.

De nieuwe gebieden
Bewoners van IJburg en Zeeburgereiland kunnen nog tot en met dinsdag 9 juni een plan indienen voor hun buurt. Deze plannen moeten wel passen binnen een van de vijf gekozen thema’s (buurtverbindingen, culturele activiteiten, voorzieningen/activiteiten kinderen en jongeren, klimaat en duurzaamheid, en meer groen). Daarna is het aan de medebewoners om het plan te ‘liken’. Plannen die dertig keer of vaker ‘geliked’ zijn, worden door de gemeente getoetst op haalbaarheid. Wie een plan wil indienen doet er dan ook goed aan om direct te beginnen met de eigen campagne. Plannen kunnen worden ingediend via Oost Begroot IJburg Zeeburgereiland.

Meer groen populair
Verreweg het grootste budget van alle ingediende ideeën en plannen (€ 51.238) is toegekend voor het thema ‘meer groen’. Vermin: ‘In onze optiek is blauw ook groen, dus initiatieven op en rond het water vallen daar ook onder.’ Daarna volgen voorzieningen/activiteiten voor kinderen en jongeren met ruim € 43.000. Dan buurtverbindingen, klimaat en duurzaamheid en tenslotte culturele activiteiten; daar is € 32.381 voor gereserveerd.

IJburg is een kinderrijke buurt, dus dat daar het thema ‘jeugd’ hoge ogen scoorde is niet verwonderlijk. Er is een groot digitaal buurtplatform actief, dat met 210 online stemmers een keuze maakte uit de zestig voorgestelde thema’s. Vermin is blij met deze digitale voorsprong, maar miste wel erg het fysieke buurtgesprek. ‘Daarom hoop ik heel erg dat we na de zomer weer buurtbijeenkomsten kunnen organiseren.’

Andere wijken later
Oost Begroot voor Watergraafsmeer en de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied wordt een half jaar uitgesteld. Tot 1 september kunnen in Watergraafsmeer thema’s gekozen worden en wordt een week later het geld verdeeld. Indische Buurt en Oostelijk Havengebied zitten daar twee dagen achter. Thema’s kiezen kan tot 3 september. Pas op 14 januari volgt de stemuitslag voor Watergraafsmeer en twee dagen later die voor Oostelijk Havengebied en Indische Buurt. Zoals elk nadeel een voordeel heeft, vindt Rick Vermin het fijn dat de ‘winnaars’ aan het begin van het jaar duidelijkheid hebben en een kalenderjaar de tijd. Een relatief voordeel, dat wel.

Er zit nauwelijks discrepantie tussen wat de ambtenaren verwachten en wat de bewoners willen. Heel nieuw en verrassend noemt de stadsdeelbestuurder dat niet. ‘Eigenlijk zou het een bijzonder signaal zijn geweest als er iets heel anders was uitgekomen, maar zo is het niet’, aldus Vermin.

Hulp nodig?
Heb je hulo nodig met het schrijven van een plan, het maken van een begroting of specifieke kennis van een thema, dan kan terecht bij Wijkkunde. Dat is een netwerk van buurtbewoners en organisaties. Via [email protected] of 06 3873 8041 kan contact worden gelegd met Wijkkunde.

Check Oost Begroot

1 REACTIE