Home Overzicht Oost begroot is weer begonnen

Oost begroot is weer begonnen

0

De eerste stappen in het proces zijn gezet. De inspiratiemarkt is geweest, de thema’s zijn gekozen, van 13 december tot 10 januari kun je plannen indienen om je buurt te verbeteren. Tenminste, in Oud-Oost en Zeeburgereiland/IJburg. Van de andere twee gebieden, Watergraafsmeer en Indische Buurt/Oostelijk Havengebied is de planning nog niet bekend. Per buurt is € 300.000,- beschikbaar.

Bewoners hebben vaak zelf de beste ideeën voor hun buurt, Oost Begroot maakt het mogelijk die ideeën uit te voeren. 447 bewoners van Oud Oost hebben hun stem uitgebracht, vier thema’s zijn gekozen. De buurt mag wel kindvriendelijker worden, en kan wel meer groen gebruiken. Meer activiteiten voor kinderen en jongeren zijn welkom, evenals klimaats- en duurzaamheidsprojecten. Op IJburg/Zeeburgereiland is 715 keer gestemd. Ook hier is gekozen voor meer groen en meer activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt. Meer plekken voor jongeren zijn welkom en er is vooral behoefte aan minder grofvuil en zwerfafval in de buurt.

Tussen 24 december en 12 januari wordt het geld per thema verdeeld. Hier kun je de data en locaties van de straatacties in Oud Oost vinden. De data en locaties voor IJburg/Zeeburgereiland vind je hier, Je kunt er ook online je keuze bekend maken.

Nadat de ideeën zijn verzameld, wordt er per thema een bijeenkomst georganiseerd. Bewoners met vergelijkbare ideeën worden met elkaar in contact gebracht. De indieners van plannen worden begeleid door een professional van de gemeente. De plannen moeten wel aan een aantal criteria voldoen.

Van 13 december tot en met 10 januari kunnen bewoners ideeën indienen. Van 10 januari tot en met 6 maart kunnen plannen worden ingediend. Tot en met 21 maart wordt gekeken of de plannen haalbaar zijn. Het gebiedsteam van de buurt wordt betrokken bij de beoordeling van de plannen.Op 31 mei worden de winnende plannen bekend gemaakt.