Home Eten&Drinken Oostenburger voor Oostenburgers

Oostenburger voor Oostenburgers

0

Bij een nieuwe buurt hoort een identiteit. Om de nieuwe identiteit van Oostenburg bij bewoners te introduceren, trakteerden medewerkers van Stadgenoot de eilandbewoners op de Oostenburger. Deze nieuwe lokale burger is gemaakt door de keukenbrigade van hotel Landmark, dat zich eerder dit jaar vestigde op het eiland.

Met de lancering van de Oostenburger – een nieuwe, lokale lekkernij – wil woningcorporatie Stadgenoot de grote veranderingen op Oostenburg laten zien. Deze grote gebiedsontwikkeling ontwikkelt zich in gestaag tempo tot een echte stadswijk waar steeds meer mensen wonen, werken, ondernemen en recreëren. De eerste bewoners en ondernemers hebben zich er al gevestigd.

‘Een lokale lekkernij, gemaakt door de plaatselijke horeca, onderstreept de eigenheid van dit eiland.’

In de Oostenburger zijn Oosterse kruiden verwerkt, wat een link is naar de VOC die in deze omgeving was gevestigd. Patrick Barské van Stadgenoot: ‘Een sterke buurt heeft een eigen identiteit. Een lokale lekkernij, gemaakt door de plaatselijke horeca, onderstreept de eigenheid van dit eiland. Het is ontzettend leuk om de enthousiaste reacties van bewoners te zien. De burger viel duidelijk in de smaak.’

‘Je ziet de transformatie van gebiedsontwikkeling naar een echte stadswijk’, legt Patrick Barské uit. ‘Dit is voor ons het moment om Oostenburg een nieuw gezicht te geven onder de naam ‘Ons Oostenburg’. Hiermee willen we de buurtontwikkeling een impuls geven. Succesvolle buurtontwikkeling doe je samen, het kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers en professionals die actief zijn op Oostenburg. Om het buurtgevoel te stimuleren gaan we ook aan de slag met kunst in de openbare ruimte en de inrichting van het buurtplein. Dat doen we in nauwe samenwerking met de buurt.’

Oostenburg is een stadswijk voor bewoners met lagere en hogere inkomens, ondernemers, horeca, kunstenaars, muzikanten, aangrenzende buurtbewoners tot bezoekers van buiten de stad. Hier gaat Stadgenoot tot en met 2026 een nieuwe wijk realiseren met ongeveer 1800 woningen. Er komt een mix van sociale, middensegment en vrijesectorhuurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, recreatiegelegenheden en horeca. Stadgenoot is sinds 2007 de gebiedsregisseur, de ‘verbinder’ tussen sociale, publieke en commerciële partners.