Home Duurzaam Op de fiets naar Den Haag voor betere regels vervuilende bedrijven 

Op de fiets naar Den Haag voor betere regels vervuilende bedrijven 

0

Op donderdagochtend 10 juni vertrekken zo’n twintig fietsers met toeters en bellen voor een fietstocht naar Den Haag. Met hun actie vragen de fietsers aandacht aan de formerende politieke partijen om regels op te stellen voor vervuilende bedrijven zoals Tata Steel. Na de historische uitspraak tegen Shell is nu de overheid aan zet om er voor te zorgen dat de grootste vervuilers meedoen, anders gaan we gevaarlijke klimaatverandering niet stoppen. Aldus Milieudefensie.

De fietsers maken deel uit van Operatie Klimaatgroep Amsterdam, een lokale groep van Milieudefensie, samen met andere Noord-Hollandse groepen. Zij gaan een tocht van 65 kilometer afleggen van Velsen-Noord naar Den Haag. Vanuit Amsterdam en elf provincies vertrekken fietsgroepen vanaf een vervuilend bedrijf zoals RWE, Shell en Chemelot naar Den Haag.

Op donderdagmiddag 10 juni arriveren zij daar gezamenlijk onder het motto: Van Vervuiler naar Formatie. In Den Haag fietsen zij naar de Hofvijver waar zij de formerende politici oproepen om grote bedrijven de rekening te laten betalen van hun eigen vervuiling en zich te houden aan het Parijsakkoord. Zij willen dat dit wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord.

Woordvoerder Teun Otte van Milieudefensie: ‘Met onze fietstocht willen we laten zien dat in heel Nederland mensen zich zorgen maken om het klimaat. Daarom voeren we actie niet alleen in Noord-Holland, maar in alle provincies. We weten al heel lang dat onze aarde opwarmt en dat we geen tijd meer te verliezen hebben. De toekomst van onze kinderen, en kinderen wereldwijd, staat op het spel. Het nieuwe kabinet kan nog voorkomen dat het uit de hand loopt. En daarom fietsen we op 10 juni naar Den Haag.’

Tata Steel is één van de dertig bedrijven die 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland veroorzaken. De actie is bedoeld om de overheid te laten zien dat deze bedrijven niet uit zichzelf verduurzamen. Daarom is de politiek nu aan zet om deze bedrijven aan te pakken zodat zij hun eerlijke deel voor de vervuiling betalen. De fietsers vragen de politici om klimaat op 1 te zetten in het regeerakkoord en een eerlijke CO2-heffing in te voeren. Nederland moet in 2030 65 procent minder CO2 uitstoten.