Home Overzicht Openbare brainstorm over toekomst van de Kop van het Java eiland

Openbare brainstorm over toekomst van de Kop van het Java eiland

0
Mobiel infopunt Kop van Java.

Een brede groep buurtbewoners heeft een plan gemaakt voor de herinrichting van de Kop van het Java eiland. In de Kleine Kapitein, de inmiddels lege school, is een pop-up infopunt waar je de plannen kunt bekijken. Doel van de avond is tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Dat plan wordt vervolgens ingediend bij de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats op 29 oktober in Hotel Jakarta en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

In twee bijeenkomsten zijn ideeën geopperd, die de basis vormen van het plan. Bewoners vinden het belangrijk dat de plek leeg en ruim blijft, dat het uitzicht niet aangetast wordt en dat het industriële karakter van het gebied gehandhaafd blijft.

In de komende tien tot twintig jaar is het nodig dat de kademuur wordt gerestaureerd en de fundering van de straten wordt aangepakt. De afgesloten delen van het gebied moeten openbaar worden en de verlichting kan worden vernieuwd.

Verrommeling moet worden tegengegaan door heldere ruimtelijke kaders aan te geven. Met minimale middelen kan de identiteit van het gebied versterkt worden. Dan blijft er genoeg ruimte om nieuwe verblijfsmogelijkheden toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een steiger voor de aanleg van kleine bootjes. Het volledige plan is hier te zien.

In de bewonersgroep zitten vertegenwoordigers van stadsdorp Java-eiland, de buurttuin, de buurtsoos en hotel Jakarta. Blogger Bert Kommerij neemt op persoonlijke titel deel. De ideeën werden in samenhang gebracht door buurtbewoner Huub Juurlink, een landschapsarchitect en stedenbouwkundige die zijn bureau op Sporenburg heeft.

De avond vindt plaats op 29 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur in hotel Jakarta. Schriftelijk reageren kan via [email protected]