Home Overzicht Opnieuw problemen bij de aanleg van de werk- en opslagplaats op het...

Opnieuw problemen bij de aanleg van de werk- en opslagplaats op het Galileïplantsoen

0

Opnieuw zijn er problemen bij de aanleg van de grote werk- en opslagplaats op het Galileïplantsoen. Door de ecoloog van Dura Vermeer, de aannemer van het project, zijn broedende vogels waargenomen in de rietkraag, struiken en bomen aan de noordkant van het plantsoen.

De werkzaamheden in dat deel van het project zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. In een digitaal bericht aan bewoners meldt Dura Vermeer dat ze onderzoekt wat nu de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen.

Het wil maar niet vlotten met deze werk- en overslagplaats van enorme omvang midden in het prachtige plantsoen. Eerder werd vergeten voor het aan te leggen terrein aan beide zijden van het plantsoen een omgevings- en een watervergunning aan te vragen. Daar kwam de rechter nog bij te pas en liet het werk stilleggen. Nu zijn ook de bomen in de haag langs het plantsoen in beeld.

De bomen in de haag langs het plantsoen zijn vijf jaar geleden in een artikel in het Parool nog geroemd als behorend tot de mooiste van de stad. Ze maken deel uit van de hoofd­bomenstructuur. Vier jaar geleden formuleerde de gemeente met behulp van de zogenaamde Puccinimethode hoe die structuur goed kan worden behouden.

Bewoners rond de werk- en opslagplaats laten vandaag in een opiniebijdrage weten dat er na ophef alsnog een beknopte ‘Bomen Effect Analyse’ is aangevraagd. Daaruit blijkt dat er al onherstelbare schade is aangericht, met alleen al in de eerste vijf jaar verlies van minstens negen bomen, die tot bijna een eeuw oud zijn.