Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Brood te Watergraafsmeer

Oud Nieuws | Brood te Watergraafsmeer

0

Oud Nieuws | 28 oktober 1914 – Naar aanleiding van een onderhoud tusschen burgemeester Röell en den adviseur der gemeente Watergraafsmeer, heeft den burgemeester van Watergraafsmeer gisteren een schrijven bereikt van den burgemeester van Amsterdam, waarin gezegd wordt dat, indien Watergraafsmeer zich bereid verklaart een dusdanige broodverordening in te stellen als thans voor Amsterdam geldt, burgemeester Röell zijnerzijds bereid is, den vrijen uitvoer van tarwebloem naar Watergraafsmeer te overwegen, mits de burgemeester van Watergraafsmeer verzekeren kan, dat tarwebloem, voor zijn gemeente bestemd, ook inderdaad daar
blijft.

In verband niet dit schrijven zal van Donderdag 29 October af in Watergraafsmeer geen groot wittebrood meer gebakken worden.

De Amsterdamsche verordening wordt overgenomen, met deze bijvoeging: dat het geoorloofd is de ongebuilde tarwe met tarwebloem te verlengen, mits tot geen hooger percentage dan 50 %. De ondervinding in Amsterdam opgedaan, leidde tot deze clausule.

Bron Algemeen Handelsblad