Home Oud Nieuws Oud nieuws | Broodrellen in de Dapperbuurt

Oud nieuws | Broodrellen in de Dapperbuurt

0

OUD NIEUWS | 5 april 1918 | Daartoe opgeruid door het communistisch dagblad De Tribune, dat op een revolutie hoopt, beginnen grote menigtes in Amsterdam-Oost zich zelfstandig van voedselmiddelen te voorzien door middel van het plunderen van levensmiddelenzaken.

Des avonds bleek de rumoerige stemming te zijn overgeslagen naar de Dapperbuurt. Omstreeks half acht trok een groep vrouwen en mannen met een groot aantal opgeschoten jongens, door de Dapperstraat en drong de bakkerswinkels binnen. De bakkers wisten in de meeste gevallen niet beter te doen dan haastelijk hun broodvoorraad een de opgewonden menschen uit te geven en daarna te sluiten. Dat hier niet alleen broodgebrek, doch een werkelijke zucht naar plundering de menschen dreef tot baldadigheden, bleek wel toen zij bij een der winkels kon slagen tot in de bakkerij door te dringen ’t voor de hand liggende deed en gist werd medegenomen en op de straat gegooid. De politiemacht was aanvankelijk veel te zwak om de oproerige menigte die zeker een duizendtal personen telde te keer te gaan. Op de dringende aanvraag om assistentie verschenen te omstreeks acht uur politieruiters en cavaleristen, die de plunderaars uiteen joegen.

Met dank aan Rogier Schravendeel