Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Brug over het IJ over twee jaar gereed

Oud Nieuws | Brug over het IJ over twee jaar gereed

0

Oud Nieuws | 23 juli 1955 – Nog dit najaar zal worden begonnen mei de bouw van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Amsterdam en een brug over hel Buiten-IJ. Er zal naar worden gestreefd beide verbindingen, met de daarbij komende werken, binnen twee jaar gereed te hebben.

De Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam zullen hel werk gezamenlijk uitvoeren. De kosten van het gedeelte, dat de Rijkswaterstaat voor zijn rekening neemt, bedragen ongeveer vijftien millioen gulden.

De Rijkswaterstaat zal een betonviaduct ten Westen van het Amsterdam—Rijnkanaal maken, verder een vaste stalen brug over het kanaal en een betonviaduct ten Oosten daarvan, een brug over het Buiten-IJ, bestaande uit een vaste stalen overspanning, alsmede een dubbele basculebrug en tenslotte betonviaducten ten Noorden en ten Zuiden van deze brug.

De gemeente Amsterdam zal zorgen voor het aanleggen van circa 4300 meter van de 6800 meter lange weg, plus het bouwen van een brug over de haven van Nieuwendam. De bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en over het Buiten-IJ krijgen een doorvaarthoogte van 9.10 meter, de brug over het Buiten-IJ krijgt een doorvaartwijdte van achttien meter, zodat ook vissersschepen over het IJsselmeer naar Amsterdam kunnen varen.

Nieuw principe
De brug over het Buiten-IJ zal volgens een voor Nederland geheel nieuw principe worden gebouwd. In plaats van een betondek wordt het rijdek hier van stalen platen gemaakt. Dit brengt een besparing van ongeveer vijftig procent in de kosten met zich. De brug zal slechts 650 ton wegen tegen 1400 ton, wanneer beton was gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de brug ranker wordt en daardoor esthetisch beter zal voldoen. In plaats van hangers zal met staalkabels gebruiken.

De oeververbindingen zullen, naar de Rijkswaterstaat verzekert, de Amsterdamse tunnelplannen niet in de weg staan. Men heeft echter gemeend de provisorische verbindingen een definitieve vorm te moeten geven.

Bron Algemeen Dagblad
Foto’s Stadsarchief Amsterdam

De Amsterdamsebrug

Uit onderzoek naar de verbinding voor fietsers en openbaar vervoer met het Zeeburgereiland blijkt dat de fietspaden over de Amsterdamsebrug nu al niet voldoende capaciteit bieden voor het aantal fietsers. Dit gaat volgens de onderzoekers van de gemeente de komende tijd alleen maar toenemen. De ruimte in het bestaande OV, buslijn 37 en tram 26, lijkt de komende jaren nog wel voldoende.  Eerder is gekeken naar bestemmingen vanuit het Zeeburgereiland naar het Centrum met een aansluiting op tram 1 of 3, Amstel, Sciencepark, Noord, maar ook met de gemeente Diemen. Nu wordt onderzocht op welke manieren die verbindingen gerealiseerd kunnen worden. Welke rol de Amsterdamsebrug daarin zal spelen zal later duidelijk worden.