Home Oud Nieuws Oud Nieuws | BRUTALE INBRAAK OP FRANKENDAEL

Oud Nieuws | BRUTALE INBRAAK OP FRANKENDAEL

Geldsbedragen, medaljes en documenten gestolen.

0

Oud Nieuws | 28 juni 1935 – Een vermetel stukje hebben inbrekers uitgehaald ten huize van den Amsterdamschen tuin-architect, den heer J. R. Koning, chef der afdeeling Gemeente-Beplantingen, die woont in het prachtige pand „Frankendael” aan den Middenweg, no. 72, in Watergraafsmeer.

De familie Koning sliep op de bovenverdieping rustig en wel, toen de inbrekers er ir slaagden onopgemerkt de eerste étage binnen te dringen. Uit een schuurtje hadden zij n.l. een ladder gehaald en daarmee wisten zij een schuifraam van de huiskamer omhoog te duwen. De ladder werd nu tegen den huismuur gezet en de heeren inbrekers klommen in het holst van den afgeloopen nacht rustig naar boven… Misschien ook begunstigde het onweer hun evoluties De eerste verdieping telt drie kamers, welke in alle hoeken en gaatjes doorzocht werden. Kasten en étagères, welke op één na niet op slot waren, werden geopend en de inhoud werd geheel omver gehaald.

Vermist worden tot nu toe: een kleine duizend Belgische francs, 55 Deensche kronen, ruim ƒ 70 aan Nederlandsch geld, twee gouden ringen, eenige medaljes en legpenningen, de versierselen van de Danebrog-orde, een paar oude horloges, enkele kleine snuisterijen en twee geldkistjes, welker inhoud hiervóór reeds afzonderlijk vermeld werd.

Onder leiding van commissaris E.C.J. Staal van het bureau-Linnaeusstraat, heeft de politie in de patricische behuizinge en op het fraaie landgoed, een uitgebreid onderzoek ingesteld, dat enkele verrassende resultaten heeft opgeleverd.

Geen misdrijf zonder fouten.

In de eerste plaats vond men op den vloer van een der kamers een afgescheurd hoekje van een enveloppe en in dat hoekje zaten nog stukjes van de randen van Belgische bankbiljetten van honderd francs. De dieven wilden klaarblijkelijk controleren hetgeen in de enveloppe zat en scheurden in de haast een hoekje der bankbiljetten mede af. De wisselkantoren weten derhalve, waarvandaan Belgische bankbiljetten van honderd francs, waaraan een hoekje ontbreekt, afkomstig zijn!

Het park Frankendael bood voorts nog eenige verrassende vondsten. In het oostelijk gedeelte trof de politie op een der paden nml. de opengebroken geldkistjes aan en even verderop, op hetzelfde pad, een aantal papieren van den heer Koning, welke documenten voor de dieven zonder waarde moeten zijn geweest.

Politiehonden speurden de groene, bloeiende omgeving af en achter op het terrein ontdekte men nu een bank, welke daar dwars over een sloot heen was neergezet. Op deze manier hadden de dieven klaarblijkelijk het landgoed weten te bereiken. En het verdere onderzoek wees uit, dat de bank op haar beurt gestolen was uit een voetbalkeet achter Frankendael, waar de dieven vóór zij naar Frankendael togen, eerst hadden ingebroken. Vermoedelijk zijn de dieven langs denzelfden weg vertrokken als zij gekomen waren…..

Een verdachte gearresteerd.

Nu wilde het toeval, dat de politie in denzelfden nacht van de inbraak op Frankendael in de Kruislaan bij de Weesperzijde een daar zwervenden Italiaan heeft aangehouden. Spoedig werd verband tusschen de inbraak en dezen vreemden gast gelegd, en de verdenking werd versterkt door het feit, dat deze Italiaan inhet bezit bleek te zijn van een flink bedrag aan (onbeschadigd) Belgisch bankpapier, waarvan hu’ de herkomst niet kon opgeven. Er bestaan nog andere aanwijzingen tegen den Italiaan, maar de politie moet een en ander natuurlijk nog verder uitzoeken. Vast staat in elk geval, dat de aangehouden Italiaan reeds eenigen tijd met zijn broer te Amsterdam vertoefde en deze broer — de ± 46-jarige Oresti Bondi — is een bekende internationale misdadiger. De politie vermoedt nu, dat beide Italianen de inbraak op Frankendael hebben gepleegd en met man en macht is men nu op zoek gegaan naar Oresti, die vooralsnog spoorloos verdwenen blijkt te zijn.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam