Home Overzicht Oud Nieuws | De doorgang is vrij Oost is blij

Oud Nieuws | De doorgang is vrij Oost is blij

0

Oud Nieuws | 23 october 1939 – Een luidspreker speelde alle wijsjes uit „Sneeuwwitje” en onder het viaduct aan het einde van de Wyttenbachstraat stonden vele notabele lieden in deftige kleedij en dat was allemaal, omdat het Sneeuwwitje van de Indischebuurt uit de jarenlange afzondering door de nieuwe spoorwegweken ontwaakt was. De prins, die haar had gewekt stond er ook en hij was gemobiliseerd, omdat alle ordentelijke prinsen in deze dagen het soldatenkleed dragen: kapitein Bardet, die de uitvoering der werken heeft geleid.

De Indische buurt, beter gezegd, héél Amsterdam Oost, raakt n.l. niet uitgefeest om de verlossing uit de knellende banden van de overwegen, spoorwegbomen en dergelijk ongerief.

Een hele week oud is het nieuwe Muiderpoortstation en het verhoogde baanvak nu al en wat is er gedurende die week niet allemaal in de wéreld geschied, maar Amsterdam Oost praat nog over de bevrijding uit de afsluiting. Nu pas kan men goed merken hoe hinderlijk men het al die jaren heeft gehad.

Als men zich feestelijk gestemd voelt, moet men wat bijzonders doen. Oan maakt men muziek en natuurlijk houdt men  ëdevoeringen. Aangezien muziek vervliegt en redevoeringen niet altijd door de kranten in extenso voor het nageslacht kunnen worden bewaard, zoekt men dan naar een duurzamer middel om het feit der feestvreugde vast te leggen. Een gedenkplaat.

Omdat er Zaterdagmiddag nu zulk een gedenkplaat zou worden onthuld, speelde de muziek „Sneeuwwitje”, met het voor de spoorwegen zo heel erg toepasselijke lied „Fluit op je fluitje als je werkt” en liepen er al die autoriteiten rond. Ir. Bardet is al genoemd en verder was daar mr. Mijksenaar, die de gemeente vertegenwoordigde, ir. Berdenis van Berlekom van de Spoorwegen en evenzo tal van militaire autoriteiten. Ze waren allemaal de gast van het comité „Celima”, bestaande uit de buurtverenigingen „Ceram”, „Linnaueus” en ,,Oud-Watergraafsmeer.’>’

De heer J. G. H. Cornelissen, de voorzitter van „Linnaeus”, hield namens de recipiërende verenigingen de officiële redevoering. Hij gaf een uitvoerig overzicht van al de narigheid en ellende, die men in de afgelopen jaren te verduren had en hij gewaagde van de moeiten, die men zich had moeten getroosten om eindelijk en ten lange leste van de spoorbomen verlost te worden.

Hij zei o.a.: „De buurtverenigingen als tolk der buurtbewoners, bieden aan Spoorwegen en Gemeente een aantal plaquettes aan, welke in de verschillende tunnels zullen worden aangebracht om in lengte van dagen te getuigen van de vreugde der huidige generatie voor de tot stand gekomen verbeteringen en ik zou de vertegenwoordigers der directie dr Ned. Spoorwegen en het gemeentebestuur willen verzoeken deze plaquettes te willen aanvaarden.

Voordat ik echter mijn collega’s — voorzitters van de buurtverenigingen. „Ceram” en „Oud-Watergraafsmeer” verzoek het gordijn te openen, rest mij nog een enkel verzoek en dit verzoek geldt in de eerste plaats wel de jeugdige bewoners van onze buurten.

Ik zou hen willen verzoeken: spaar de nieuwe tunnels en vooral ook de nieuwe stations voor uw jeugdige overmoed, vooral wat betreft vernielzucht en beschadiging.

Wij hebben allen bij de officiële opening kunnen horen hoeveel millioenen de totstandkoming van deze spoorwegwerken gekost hebben, zij zijn een sieraad voor onze buurt, laten wij er dan ook zuinig op zijn.

Vervolgens bedankte ir. J. W. Berdenis van Berlekom in een hartelijk toespraakje voor de fraaie gedenkteken.

De bronzen plaat, die in de tunnelwand is aangcbracht, is ontworpen door den heer Corn. Begeer te Utrecht en gegoten in diens fabriek te Zeist. De afmeting van de plaquette is 72 bij 474 c.m. Ze is uitgevoerd in brons in de natuurlijke kleur, teneinde beter in de lichte omgeving te passen. In de loop van de volgende week worden gelijke plaquettes geplaatst in de tunnels Javastraat — 1e v. Swindenstraat; Linnaeusstraat, Beukenweg — Maritzstraat; Pres. Steijnplantsoen. In totaal zullen dan vijf plaquettes zijn aangebracht.

Het opschrift op de plaquettes luidt:
„Doorgang vrij. Oost is blij”
15 October 1939
Aangeboden door de buurtverenigingen „Ceram”, „Linnaeus” en „Oud-Watergraafsmeer”‘

Er waren stevige roffels van de tamboers van „De kleine Staf” onder leiding van den heer A. Schohaus, er werd verder uitstekende muziek gemaakt door de muziekverenigingen „Wittenburg’s Fanfareorkest”, dir. Ch. W. H. Ripken, „Kunst na Arbeid”, dir. A. v. d. Meulen en „Dr. F. M. Wibaut”, dir. M. Kley. het geheel stond onder leiding van den heer M. Kley.

Het was een aardige middag en wanneer de duizenden voorbijgangers in de komende tijd langs de plaquette trekken, zullen zij denken aan de dagen toen heel Oost vocht tegen de spoorbomen… en het won. (Ongecorrigeerd)

Bron Het volk
Foto Stadsarchief Amsterdam