Home Oud Nieuws Oud Nieuws | De spoorwegwerken te Amsterdam

Oud Nieuws | De spoorwegwerken te Amsterdam

0

Oud Nieuws | 3 maart 1936 – Hoofdstad bevrijdt zich van haar kluisters. Zaterdag a.s. zal met de feestelijke openstelling voor het verkeer van den grooten onderdoorgang bij den Noorder Ringdijk te Amsterdam, welke de rechtstreeksche verbinding tusschen de Indische buurt en de Watergraafsmeer tot stand brengt een belangrijke pbase in de uitvoering van de Sponrwegwerken-Oost bereikt zijn.

Twee onderdoorgangen zijn gemaakt: één aan den voet van den dijk met een breedte van acht en een hoogte van 2.40 meter voor voetgangers, welke aan het primitieve gedoe bij den tijdelijken, op den verhoogden baan liggenden overweg, aan het einde van de Linnaeuskade met zijn sterk hellende toegangen definitief een einde zal maken en de tweede ongeveer 200 meter vorder. Het is via dezen onderdoorgang, aan den kant van de
Indische buurt toegang gevend tot de Molukkenstraat en aan de zijde van de Watergraafsmeer tegenover de Copernicusstraat liggend, dat beide stadsdeelen rechtstreeks mot elkander verbonden worden voor het groote rijverkeer.

De groote onderdoorgang, eenvoudig van architectuur, maakt niettemin met zijn strakke lijnen een imposanten indruk. Er zijn, mede in verband met de eischen van het rijverkeer, twee doorgangen, elk tor breedte van 11½ meter; de wanden zijn met geglazuurde tegels bekleed, welke zich des avonds glanzend zullen afteekenen in het licht der electrische lampen.

Voor den toegang naar de Watergraafsmeer zijn van den Archimedesweg, die aanvankelijk ter plaatse een „muur” vormde, zes huizen afgebroken; op een gedeelte van den vrijgekomen grond wordt als waardige en natuurlijke afsluiting van de huizenrij ter rechterzijde een hoekhuis opgetrokken.

Ook de overweg op den Zuider Ringdijk komt te vervallen, om plaats te maken voor een onderdoorgang naar den dijk, welke in den loop van den zomer gereed zal komen.

Bron  Leeuwarder Courant
Foto  Stadsarchief Amsterdam