Home Oud Nieuws Oud Nieuws | In de Weesperstraat staat over twee jaar geen oud...

Oud Nieuws | In de Weesperstraat staat over twee jaar geen oud huis meer overeind

Rijweg wordt achttien meter breed met dubbel tramspoor

0

Oud Nieuws | 9 november 1961 – Gelijk de krater van een bominslag ligt op het ogenblik de plaats erbij, waar eens de brug was over de Nieuwe Herengracht in de Weesperstraat te Amsterdam. Door een houten schutting aan het oog van de voorbijgangers onttrokken, worden daar de laatste resten der fundamenten van de oude brug verwijderd, die veel te smal was geworden voor het moderne verkeer. Uit een chaos van zand, water en bouwmateriaal steken thans nog slechts enkele steenklompen omhoog.

Zoals bekend zal over deze gracht een nieuwe, ongeveer 30 meter brede brug met dubbel tramspoor worden aangelegd, even groot als de enkele honderden meters verder gelegen Hortusbrug, waarvan de bouw ƒ2,2 miljoen heeft gekost. Ook de andere bruggen in de Weesperstraat over de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht zullen worden vernieuwd. Zij krijgen dezelfde afmetingen.
De werkzaamheden vormen een onderdeel van de grootscheepse gedaanteverwisseling, die de Weesperstraat in de komende jaren zal ondergaan. Deze straat is immers bestemd om als verlengstuk van de Gooiseweg en de Wibautstraat deel uit te maken van de nieuwe invalsweg naar de IJ-tunnel. Anderzijds wil men met de modernisering van de Weesperstraat het stadscentrum, „city” zegt men op het gemeentehuis, vergroten.
Talrijke bedrijven en kantoren, die op het ogenblik aan de grachten in het drukke stadscentrum zijn gevestigd, kunnen in de nabije toekomst bedrijfsruimte vinden in de gemoderniseerde Weesperstraat. De straat zal dan ongeveer het aanzicht krijgen van de Vjzelstraat. De rijbaan wordt 18 meter breed (thans slechts zeven meter).
Voor dat alles moeten de oude huizen in de straat worden afgebroken. Alle panden aan de linkerzijde van de Weesperstraat, vaii het Jonas DaniëlMeyerplein af gezien, zijn reeds verdwenen. Thans gaat men beginnen met de afbraak van de huizen aan de overkant van de straat, waarmee twee á, twee en een half jaar gemoeid zijn. In de verbrede Weesperstraat zullen daarna nieuwe winkel- en bedrijfspanden verrijzen, sommige met zuilengalerijen zoals in de Vijzelstraat en met boven de trottoirs uitstekende bovenverdiepingen.

Gebouwen
Tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht zal aan de oostzijde van de straat een studentenhotel verrijzen, met de bouw waarvan men binnenkort hoopt te beginnen. Aan het Hortusplantsoen komt een huishoudschool. Aan de overzijde van de straat zullen geen huizen meer worden gebouwd. Daar komt een open, met bomen beplante ruimte achter het rusthuis Amstelhof. Dit rusthuis zal met zijn voorkant aan de Amstel zijn gelegen, maar de achtertuin zal tot aan de Weesperstraat doorlopen. De juiste bebouwing van de Weesperstraat is nog niet bekend, evenmin welke bedrijven er worden gevestigd.
Wanneer men bedenkt, dat de IJ-tunnel naar berekening over zeven á acht jaar in gebruik zal worden gesteld en de Weesperstraat is bedoeld als hoofdroute in de richting van deze tunnel, kan men zich indenken, dat men ook de voltooiing van deze straat zoveel mogelijk bespoedigd wil zien. Reeds nu wordt rekening gehouden met de aanleg van de métrotunnel, die — naar men heeft bepaald — onder de Weesperstraat zal doorlopen. Bij de bouw van de funderingen van de bruggen over
de grachten zal men denken aan de toekomstige aanleg van metroleidingen en andere opbreek- en bouwwerkzaamheden voor dit voor Amsterdam nogal futuristische vervoermiddel.
Door de voltooiing van de Weesperstraat, die overigens ook nu nog van het Weesperplein af voor ieder Verkeer toegankelijk is, zal, naar men hoopt, het Muntplein worden ontlast van het inten-
sieve verkeer. Van Oost uit kan men dan immers ook gemakkelijk via de Weesperstraat, de alkenburgerstraat en de Prins Hendrikkade het Centraal Station bereiken.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam

Terug naar twee keer één rijstrook

De stadsdeelcommissie Centrum heeft in 2022 een advies aangenomen om de gemeenteraad te bewegen de Weesperstraat om te vormen naar een weg met twee keer één rijstrook. Als dat gebeurt kan in de straat in het najaar van 2023 net als in de rest van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur worden ingevoerd. Bij een vierbaansweg is dat verkeerstechnisch gezien niet mogelijk.
Eerder was versmalling van de straat onbespreekbaar. Er zou een knip moeten komen om autoverkeer te mijden. Aan de hand van de uitkomsten van een verkeersonderzoek wordt bepaald of de proef al dan niet doorgaat. Het onderzoek zou 2 miljoen euro moeten kosten

.