Home Oud Nieuws Oud nieuws | Lloyd Hotel van de hotellijst geschrapt

Oud nieuws | Lloyd Hotel van de hotellijst geschrapt

Landverhuizers komen niet meer

0

Oud nieuws | 10 April 1936 Hoewel het Lloyd-hotel aan de Handelskade al jaren niet meer in gebruik was. is het thans door de politie op verzoek van den Koninklijken Hollandschen Lloyd definitief van de officieële lijst van hotels afgevoerd.

Vroeger, in de goede jaren van den K.H.L., had het Lloyd-hotel vaak een druk bezoek van landverhuizers, die het dan met vrouwen en kinderen bevolkten, in afwachting van het vertrek van een boot naar Zuid-Amerika. De ze emigranten uit Polen, Galicië of Hongarije kwamen hier per trein aan met al hun „hebben en houden” in witte doeken of valiezen gepakt, om dan naar dit Lloyd-hotel gebracht te worden, waar ze overnachtten. Menschen en kleeren werden daar ook gedesinfecteerd, wat dikwijls zeer noodig was.

De landverhuizers wachtten daar dan op het vertrek van een der groote booten van den Lloyd. waarmede ze naar hun nieuw vaderland overstaken. Er zijn tijden geweest, dat deze emigranten-transporten zeer groot waren. Later kwamen er beperkende bepalingen en werd niet iedereen maar tn Biazilië of Argentinië toegelaten. De Lloyd verkocht zijn schepen, en al geruimen tijd komen er geen landverhuizers meer in het destijds groot opgezette, ruime en goed-geoutilleerde hotel met zijn hoogen toren. Verleden jaar zijn er nog eens Belgische kinderen ondergebracht.

Foto Stadsarchief