Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Lou de palingboer toch overleden

Oud Nieuws | Lou de palingboer toch overleden

0
'Lou de palingboer' en zijn vrouw en Mientje Voorthuijzen

Nieuws van 23 maart 1968 | De uit de kop van Noord-Holland afkomstige koopman in vis Louwrens van Voorthuizen (1898), ook wel bekend als Lou de Palingboer is overleden. Hij stond in de jaren vijftig met vis op de Dappermarkt.

Op de Dappermarkt wordt van oudsher veel propaganda verspreid en ook geëvangeliseerd. Zo is zadelmaker Fons, die aan de basis zal staan van het begin jaren zestig op de Raamstraat gevestigd Sociaal Religieus Gesprekscentrum, in de jaren dertig al actief als evangelisch prediker op de Dappermarkt.

Lou de Palingboer is door een aantal doorbrekende inzichten tot zeer radicale opvattingen gekomen en verkondigt zichzelf van achter de viskraam – en later vanuit Frascati en de Brakke Grond – als het opstandingslichaam van Jezus Christus. Al spoedig wordt vooral door zijn vrouw Mientje Wiertz verkondigd dat Lou God zelf was en daarom ook niet kan sterven. De Lou-mensen, zoals de secte rond Lou genoemd werd, is daarom zwaar ontdaan als dit laatste niet het geval blijkt te zijn, en wel op 23 maart 1968. De beweging verloopt daarna.

Met dank aan Rogier Schravendeel