Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Marine etablissement wordt verbouwd

Oud Nieuws | Marine etablissement wordt verbouwd

Noodzakelijk wegens tunnelbouw

0

Oud Nieuws | 28 juni 1962 – (Van een onzer verslaggevers) In aanwezigheid van o.m. de burgemeester van Amsterdam mr. Van Hall, de wethouder van publieke werken mr. G. van ’t Huil en de inspecteur onderwijs zeemacht, schout bij nacht H. A. W. Goossens, heeft gisteren de vlagofficier materieel der K.M. de admiraal A. H. J. van der Schatte Olivier de eerste paal geheid voor de verbouwing van Het Marine Etablissement-Amsterdam. Deze verbouwing, het vervangen van een aantai oude gebouwen door nieuwe elders op het terrein, is noodzakelijk geworden door de bouw van de IJ-tunnel waarvan het tracé juist zal lopen over een gedeelte van het etablissement.

De vice-admiraal noemde in een korte toespraak het gebeuren een herhaling van wat in 1655 plaats had, toen de Admiraliteit met de stad Amsterdam een ruil aanging van terreinen op ‘Uilenburg’ en ‘Raapenburg’ tegen een groot erf op ‘Kattenburg’. Nu staat de Marine een stuk van het erf ‘Kattenburg’ af in ruil voor een nieuw opgespoten terrein compleet met bebouwing.

Over deze ruil toonde de vice-admiraal zich niet rouwig. De opleiding van het Marine-personeel, dat voor een groot gedeelte in de hoofdstad plaats vindt, zal straks uit een zeer oude bebouwing kunnen trekken en de beschikking krijgen over schoolgebouwen die aan de meest moderne eisen zullen voldoen. Spreker herinnerde er aan, dat tegelijk met de overdracht in 1655 met de bouw werd begonnen van „’s Lands Magazijn”, een gebouw dat in die tijd grote belangstelling trok en binnen 9 maanden in gebruik genomen werd. Vanaf dit moment was de marine in staat hier zelf schepen te bouwen en zijn voorraden in eigen pakhuis op te slaan. Vele nieuwe schepen hebben hier de helling verlaten, waaronder twee die nog in dienst zijn, als logerrentsschip t.w. Hr. Ms. Jacob van Heemskerk, herdoopt in Hr.Ms.Neptunus en Hr. Ms. Hertog Hendrik.

Op 1 juli 1915 werd de werf voor aanbouw gesloten en werden particuliere werven ingeschakeld voor de bouw van schepen.

De verbouwing van ’t Marine etablissement Amsterdam zal plaats vinden in drie fazen. In de eerste plaats zal op de gedeeltelijk aangeplempte binnenhaven van het etablissement de vervangende ruimte worden opgetrokken voor die gebouwen, die in verband met de IJ-tunnel bouw moeten sneuvelen. Deze fase zal in 1964 afgesloten moeten zijn. Daarna zullen een aantal andere oude gebouwen op het terrein door nieuwe worden vervangen, terwijl in de laatste fase de algehele vernieuwing van het etablissement zal worden afgerond.

Bron Trouw
Foto Stadsarchief Amsterdam