Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Nieuwe KNSM-loods geopend

Oud Nieuws | Nieuwe KNSM-loods geopend

0

Oud nieuws | 27 februari 1954 – Vanmorgen heeft de heer E. Pieters, agent van de KNSM alhier, de nieuwgebouwde loods van de Maatschappij geopend. Voor deze gelegenheid waren de wd. Gouverneur en de Regeringsraad van Suriname, alsook vertegenwoordigers van Handel, Industrie en Scheepvaart in Suriname uitgenodigd.

De heer Pieters memoreerde de waardevolle en uitstekende samenwerking tussen de uitvoerders, de VAM, en opdracht geefster, de K.N.S.M. Deze samenwerking en good-will aan beide zijden hebben mogelijk gemaakt, dat de loods binnen de vastgestelde tijd gereedgekomen is. niettegenstaande het feit dat 120 werkdagen verloren gingen door verscheidene omstandigheden. Hij bracht ook nog dank uit aan de Departementen van Financiën en OW en het Stadscommissariaat, tenslotte nog aan de Dienst der Indirecte Belastingen. De loods zal Maandag of Dinsdag a.s. daadwerkelijk in gebruik worden genomen wanneer het ms. Nestor hier aankomt.

Bij de bouw – aldus de heer Peters – is ook rekening gehouden met de stadsverfraaiïng. Wat het practisch nut van de nieuwbouw aan gaat, kan worden vermeld dat hiermee de capaciteit voor goederenopslag bij de KNSM met 30% is vermeerderd. Na de heer Pietsers spraken achtereenvolgens minister J. Curiel van EZ, Mr C. Elenbaas, voorzitter van van het Surinaams Bedrijfsleven en de heer J. van Wijnen, vertegenwoordiger van VAM. Tot slot bracht de heer H.J. de Vries een heildronk uit op de nieuwe loods.

De loods is gemaakt van gewapend beton en ijzer en heeft een vloer van 70 x 20 meters. Om een idee te krijgen van de totale bouwkosten, die dicht bij het half millioen Surinaams guldens liggen, kunnen de volgende cijfers dienst doen. Aan constructieijzer was 140.000 kg, aan betonijzer 50.000 kg, vloerplaten met een gezamenlijk gewicht van 750.000 kg en aan metselsteen 25.000 kg gebruikt. De heer Pieters zag deze bouw als een blijk van goed vertrouwen en gezond optimisme in Surinames opbouw. De KNSM arbeiders die aan het project hebben gewerkt, krijgen een bonus uitgekeerd.

Bron Algemeen dagblad
Foto Stadsarchief Amsterdam

De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) was van 1856 tot 1981 de grootste rederij van Amsterdam en voer met middelgrote vrachtschepen die ook over passagiersaccommodatie beschikten. Loods 6 is een pand van de voormalige maatschappij op het KNSM-eiland. Tegenwoordig is de loods een bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve industrie. Een deel van het gebouw werd in 1956 omgebouwd tot een passagiersterminal voor eersteklas reizigers met op de begane grond de bagagehal en op de eerste verdieping de aankomst- en vertrekzaal.

De KNSM ging op in Nedlloyd en verkocht het pand in 1979 aan het Gemeentelijk Grondbedrijf die het wilde gaan slopen. In 1980 werd het tijdelijk als antikraak verhuurd aan kunstenaars. Deze kunstenaars ontwikkelen het initiatief voor behoud van gebouw. Op 15 september 1987 werd stichting Kunstwerk Loods 6 opgericht door de huurders. Monumentale en industriële karakteristieken bleven behouden, zoals de betonnen vloeren, de mozaïeken in de Kompaszaal, de belettering op de kolommen. In 2012 verkreeg Loods 6 de monumentenstatus.