Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Ondeugdelijke visch bij de gemeente vischvoorziening

Oud Nieuws | Ondeugdelijke visch bij de gemeente vischvoorziening

0

Oud Nieuws | 10 augustus 1931 – PAS AFGEKEURD, TOEN DE KOOPERS ER MISSELIJK VAN WERDEN

Een abonné uit de Indische buurt te Amsterdam schrijft ons:

“Gaarne zag ik ter waarschuwing aan medekameraden het onderstaande geplaatst in ons dagblad de Tribune. Uit onderstaande blijkt weer eens, dat de gemeentelijke vischvoorziening, welke de gemeente hoopen geld kost, zooveel mogelijk de kosten zoekt te verminderen, door aan de arbeiders oneetbare visch te verkoopen.

Donderdagmorgen kocht ik in de gemeente-vischhal Sumatraplantsoen, 6 haringen. Toen ik 5 minuten later in huis was en aan de ontbijttafel zat, kwam er zoo’n onwelriekende lucht in de kamer, dat mijn vrouw en een familielid beiden van tafel liepen naar de W.C., omdat zij ineens onwel werden van de stank en ik tot de ontdekking kwam, dat dit van de haring kwam. Ik ging er mede terug naar de gemeentehal, maar de man gaf ten antwoord, dat dit versche haring was en ze niet wilde terug nemen. Ik deponeerde ze toen op het politiebureau Zeeburgerijk, alwaar de keuringsdienst werd opgebeld. Toen ik daar was, durfde zoo’n kerel met strepen op z’n mouw nog te beweren, dat ik wel een beetje overdreven deed en dat ook hij niets rook.

Op mijn aandringen werd dan toch de keuringsdienst gewaarschuwd, en na een poosje kwam er een heer bij mij thuis en bracht mij het geld terug en zei dat de haring voor de consumptie ondeugdelijk was. Nu vraag ik me zelf toch af, ieder jaar moet er zoo’n kapitale som uitgegeven worden voor controle etc., en nog worden de arbeiders rotte visch in hun maag geduwd, en waar blijft nu het procesverbaal? Laat dit eens een kameraad gebeuren die met een kar langs de straat z’n brood moet verdienen, dan zou die politieheld het wel ruiken en de man liefst ten gronde helpen. Ja, ja, dat democratisch politie-corps hier weet wel dat ze alleen aan de kant van het kapitalisme moeten strijden, de arbeiders weten ze alleen af te ranselen.

Abonné R.”

Bron De Tribune
Foto Stadsarchief Amsterdam