Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Onteigeningsplan Oostelijke Eilanden

Oud Nieuws | Onteigeningsplan Oostelijke Eilanden

0

Oud Nieuws | 20 januari 1936 – B en W van Amsterdam zijn van plan op korte termijn op de Oostelijke Eilanden Wittenburg en Oostenburg in totaal 454 woningen en 28 bedrijven te onteigenen, om de wederopbouw van de buurt in versneld tempo mogelijk te maken. Met de uitvoering van dit project zal naar schatting een bedrag van circa vijf miljoen gulden zijn gemoeid.

In een toelichting bij hun besluit zeggen B en W dat het niet mogelijk bleek, met een aantal particuliere huiseigenaren tot een minnelijke schikking te komen. „Het nemen van maatregelen om te komen tot wederopbouw van de buurt kan nu niet langer achterwege worden gelaten”, aldus B en W.

In het onteigeningsplan zijn ook een aantal percelen opgenomen die, op grond van het geldende bestemmingsplan, niet afgebroken zouden worden. Ook deze percelen wil het gemeentebesluit nu gaan onteigenen. Door verwijdering van deze restanten zou, aldus B en W, een goede aansluiting worden verkregen op de bouwplannen op het naburige eiland Kattenburg.

Over de voorgenomen onteigening hebben B en W overleg gepleegd met de wijkraad, het Wijkcentrum „De Eilanden” en de gezamenlijke actiecomités Wittenburg en Oostenburg. De buurt heeft al jarenlang bij de gemeente aangedrongen op onteigening van alle bestaande percelen. De wederopbouwplannen voor de Oostelijke Eilanden werden al in augustus 1936 door de toenmalige minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Bron NRC Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam