Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Poging tot moord

Oud Nieuws | Poging tot moord

0

Oud Nieuws | 30 December 1918 – Zaterdag heeft in de Kruislaan te Watergraafsmeer een laffe poging tot moord plaats gehad. Daar liepen een zekere D.. wonende te Amsterdam, die de gelukkige bezitter van een klein kapitaaltje was. Hij had in een der dagbladen een advertentie geplaatst ten einde een compagnon te vinden, die handel met hem wilde drijven. Hierdoor kwam hu in aanraking met iemand, die terstond D. een „tip” gaf voor een goed zaakje. Hij wist nameliik een boer in Watergraafsmeer, die in het bezit was van vijfhonderd gouden tientjes. Deze boer wilde de tientjes zonder winst verkoopen en hij de onbekende, wist dan wel een koopman, die er dertien gulden voor wilde geven. Deze zuivere winst van vijtienhonderd gulden lokte het kapitalistje aan en ze kwamen overeen samen naar dien boer te gaan.
     Het tweetal ontmoette elkaar bij het wachthuisje der Gooische Stoomtram, stapten op lijn 19 en begaf zich van het Oosterpark af naar de Kruislaan te Watergraafsmeer.
     In de Kruislaan begon D. zich ongerust te gevoelen omdat de onbekende zoo’n verdachte houding aannam. Hij vroeg o.a. een paar maal of de ‘kapitalist”’ het geld bii zich had en stelde voor beneden aan den dijk te. gaan loopen. De andere weigerde dit en vroeg waarom. Omdat we straks een sloot over moeten.
D. die naar beneden geloopen was. kreeg berouw en liep den dijk weer op. Eensklaps trok de onbekende een revolver en loste een schot. De kogel trof D. in het achterhoofd.
Op het schot en het geschreeuw kwamen een tweetal boeren toeloopen, juist bijtijds om den dader in de verte te zien wegloopen.
Het gelukte niet den kerel te achterhalen. De toestand van den gewond is niet levensgevaarlijk. De politie stelt een onderzoek in.

Bron Nieuwe Haarlemsche Courant 30-12-1918
Foto Stadsarchief Amsterdam – Boer en koeien bij de Kruislaan