Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Rookbom tegen stadsuitbreiding

Oud Nieuws | Rookbom tegen stadsuitbreiding

0

Oud Nieuws | 8 november 1994 – Dertig leden van de Durgerdamse actiegroep ‘Boos op Nieuw Oost’ hebben vanmorgen gedemonstreerd tegen de bouw van de nieuwe wijk IJburg ten oosten van Amsterdam. Op vijfhonderd meter uit de kust bij Durgerdam werd met een rookbom een zandpijpleiding symbolisch opgeblazen.

IJburg omvat een gebied van 1.600 meter breed en drie kilometer lang. Er moet laagbouw komen, woningen met vier of zes verdiepingen, maar ook woontorens met twaalf verdiepingen. De gemeenteraad neemt volgend jaar een definitief besluit of IJburg, voorheen bekend als Nieuw-Oost, wordt gebouwd.

Milieuverenigingen betreuren het dat een mooi natuurgebied verloren gaat met het inpolderen van een deel van het IJmeer. Het gaat om een gebied waar volgens de actievoerders vogels overwinteren en de visstand floreert.

Daarnaast zijn de bewoners van Muiden, Diemen, en Durgerdam bang dat hun uitzicht verloren gaat. G. Jongh Visscher, van ‘Boos op Nieuw Oost’, vreest dat de burgers van Amsterdam financieel moeten bloeden voor het project, waar miljarden guldens mee gemoeid zijn. Ook voorziet hij dat voor de twintigduizend toekomstige bewoners Amsterdam lange tijd niet gemakkelijk bereikbaar zal zijn, omdat er naar verwachting pas in 2005 een metro is.

Voor het project moet ook de Diemer Zeedijk, nog meer vervuild dan de Volgermeerpolder, worden gesaneerd. Volgens De Jongh Visser zijn de braakliggende gebieden rond Almere een goed alternatief voor de bouw van nieuwe woningen. De gemeente Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de bouwlocaties in Almere maximaal zijn benut en dat IJburg de enige mogelijkheid is om in de woningbehoefte te voorzien.

Durgerdammers bezetten vanmorgen een zandzuiger uit protest tegen de voorgenomen aanleg van de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)

Bron NRC Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam: