Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Sanering Oostenburg en Wittenburg begint

Oud Nieuws | Sanering Oostenburg en Wittenburg begint

0

Oud Nieuws | 3 september 1971- Ontruimingen en werkzaamheden op Oostenburg en Wittenburg beginnen aanstaande maandag. Het saneringswerk wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase duurt elf maanden. Daarvoor moeten op Wittenburg 292 woningen en 31 bedrijven worden ontruimd en op Oostenburg 197 woningen en 35 bedrijven. Voor de tweede fase worden op Oostenburg nog 272 woningen en op Wittenburg 437 huizen en 68 bedrijven ontruimd.

In het wijkcentrum in gebouw het Eiland komt een voorlichtingscentrum voor de bewoners, waar ambtenaren van Publieke Werken, Woonruimte en Bestuurscontacten iedere maandagmorgen inlichtingen zullen geven. De bewoners van de Eilanden krijgen binnen het kader van de distributieregels een aanbieding van de gemeentelijke dienst Woonruimte.

Vanaf maandag gaan de ambtenaren de eerste gezinnen bezoeken die voor verhuizing in aanmerking komen. Volgens de gemeentelijke regeling worden na aanzegging door de gemeente dat de woning moet worden ontruimd, een tijdige en vrijwillige tegemoetkoming in de verhuiskosten gegeven die gelijk staat aan één jaar huur, minimaal 1500 gulden.

De verhuisvergoeding wordt uitgekeerd als de sleutel van de oude woning is ingeleverd. Verder is er een mogelijkheid een renteloze lening op te nemen bij de Stichting Gemeentelijke Kredietbank.

Degenen die op de Eilanden een bedrijf hebben kunnen zich wenden tot het Bureau Handels- en Industriebelangen.

Bron NRC Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam