Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Scheepvaartmuseum als Rijksmuseum naar Kattenburg

Oud Nieuws | Scheepvaartmuseum als Rijksmuseum naar Kattenburg

0

Oud Nieuws | 25 juli 1968 – Het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam zal een Rijksmuseum worden. Dit is besloten nadat overeenstemming is bereikt over de verplaatsing van het museum naar ’s Lands Zeemagazijn op het Kattenburg in Amsterdam.

Het Scheepvaartmuseum, sinds 1922 gevestlgd in een pand aan de Schuitstraat te Amsterdam, is een min of meer permanente voortzetting van de in 1913 gehouden Entos-tentoonstelling, de eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied. Nu de Koninklijke Marine ’s Lands Zeemagazijn gaat verlaten is overeenstemming bereikt over het onderbrengen van de museum-collectie met daarbij een omvangrijke bibliotheek naar het marinepand Het Kattenburg.

Ook de zogenoemde oude modellenkamer van de marine, thans nog in depot bij het Rijksmuseum, zal naar het nieuwe museumgebouw worden overgebracht. De vereniging die tot nog toe het Scheepvaartmuseum exploiteerde, zal worden omgezet in een vereniging van vrienden van het Rijksmaritiem museum, zoals voortaan de verzameling zal gaan heten. Deze verzameling heeft niet alleen betrekking op de scheepvaart, maar op geheel het Nederlandse zeewezen, mede waarom een naamsverandering wenselijk werd geacht.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam