Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Slager door zijn vrouw neergestoken

Oud Nieuws | Slager door zijn vrouw neergestoken

0

Oud Nieuws | 28 Januari 1935 – Op de eerste étage van een perceel aan de Nieuwe Heerengracht heeft zich vanavond te kwart voor zeven een verschrikkelijk drama afgespeeld. Een jonge vrouw heeft daar tjjdens een hevige ruzie met haar echtgenoot, die slager van beroep was, een groot mes gegrepen en daarmede den man enkele steken toegebracht, waarvan één, die de hartstreek raakte, dodelijk was. Het slachtoffer zakte ineen en bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.

De vrouw, die het huis was uitgelopen om medische hulp te halen, is door de politie gearresteerd. In het bureau aan het Jonas Daniël Meyerplein, waar zij aanvankelijk door inspecteur Kater en later door commissaris Dykstra aan een verhoor is onderworpen, — daarbij is gebleken, dat er tussen de echtgenoten de laatste tijd hevige ruzies voorkwamen — is haar medegedeeld dat zij haar man dodelijk had getroffen.

Omtrent het vreselijk drama, dat zich vanavond in een woning aan de Nieuwe Heerengracht heeft afgespeeld, vernemen wij nog de volgende bijzonderheden: De verhouding tussen de echtelieden, die een jaar getrouwd zijn, liet reeds geruimen tijd alles te wensen over er herhaaldelijk hebben er tussen beiden heftige ruzies plaats, somwijlen in tegenwoordigheid van het meisje, dat dan meestal in wanhoop de straat opliep.

Zo geschiedde ook gisteravond. Terwijl de vrouw en haar dochtertje de tafel hadden gedekt en zouden gaan eten kwam de man thuis. Hij verkeerde onder de invloed van sterke drank en mede daardoor vielen er reeds dadelijk woorden, met het gevolg dat het meisje ijlings het huis verliet. Zo heftig laaide de ruzie op, dat de man, die in het gangetje naar de keuken stond, zijn vrouw al scheldend en vloekend een kop en schotel naar het hoofd gooide en plotseling met grote stappen op haar toetrad, klaarblijkelijk om haar te lijf te gaan. De vrouw greep in haar angst het eerste het beste voorwerp, dat op tafel lag; in dit geval een groot slagersmes. Zij maakte daarmede een stekende beweging naar haar man, welke steek hem in de hartstreek trof. Wankelend liep hij naar de kamer van de commensaal die zich, gewend als hij was aan de huiselijke ruzies, niet vertoond had. Hij zag echter onmiddellijk dat er een ernstig drama was geschied en hielp het slachtoffer op de divan. De getroffene, die zwaar ademhaalde, was niet meer in staat om een woord te zeggen. De commensaal begaf zich daarop naar, buiten en waarschuwde op het Kadijksplein een agent, die onmiddellijk met hem mee ging. Inmiddels had ook de vrouw, die niet wist dat haar echtgenoot er zo ernstig aan toe was, de woning verlaten om de hulp van een dokter in te roepen. Toen zij met de geneesheer terugkwam zag deze dadelijk dat menselijke hulp niet meer kon baten. Zonder een woord gezegd te hebben, is het slachtoffer aan zijn verwonding bezweken.

Bron De Tribune Sociaal Democratisch Weekblad
Foto Stadsarchief Amsterdam