Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Sportfondsenbad Oost gerenoveerd

Oud Nieuws | Sportfondsenbad Oost gerenoveerd

0

Oud Nieuws | 14 november 1975 – Morgenmiddag zal Harry Verheij, wethouder voor sportzaken, in Amsterdam-Oost het zojuist gerenoveerde Sportfondsenbad Oost officieel heropenen. Ook zal dan het nieuwe clubhuis van de zwemvereniging Het IJ officieel in gebruik genomen worden.

Bijna vijftig jaar gelden werd het Sportfondsenbad Oost geopend en het was daarmee het eerste van een indrukwekkende serie sportfondsenbaden door het hele land, waarvoor het ook jarenlang als model heeft gestaan. (Het was zelfs zo uniek dat er speciale reizen werden georganiseerd om het wonder onder de toen nog schaarse overdekte zwembaden te gaan bekijken). Het was geen nieuw gebouw waarin het zwembad werd gevestigd, maar het oude retortengebouw van de voormalige Ooster Gasfabriek. Neemt men daarbij de Sporthal Oost in gedachten in de oude gashouder, dan kan men wel stellen dat het gas in Amsterdam- Oost meer heeft gegeven dan alleen maar warmte.

Een paar jaar geleden werd duidelijk dat het zeer intensief gebruikte zwembad aan een grote opknapbeurt toe was, wilde het nog een tiental jaren mee kunnen. Na een jaar renovatiewerkzaamheden ligt het zwembad er nu echter weer prima bij. Een aantal vernieuwingen zullen de bezoekers direct opvallen. Allereerst de uitgebreide schildersbeurt, waardoor alles er weer fleurig en daardoor aanmerkelijk gezelliger uitziet. De entree is compleet veranderd, terwijl de banken op de tribune vervangen zijn door kuipstoeltjes. Nieuwe kleeraccommodaties en fraai betegelde doucheruimten maken het verblijf in het zwembad duidelijk prettiger. Verder zijn er ook, voor het publiek onzichtbare, technische vernieuwingen aangebracht t.b.v. het water en de luchtconditionering. Het badhuis dat vroeger in het pand naast het zwembad gehuisvest was is daar verdwenen. Gelukkig kon echter in het Sportfondsenbad ruimte worden gevonden en daar is nu een zeer plezierig gezellig betegeld badhuis gekomen.

De zwemvereniging Het IJ werd in 1892 opgericht en heeft na het openen van het Sportfondsenbad daar altijd onderdak gevonden. Maar al die 83 jaar had Het IJ geen eigen clubruimte, hoezeer daar al die jaren ook pogingen toe zijn gedaan. Toen een kleine tien jaar geleden Verheij het Flevoparkbad opende heeft Het IJ zich tot hem gericht met het verzoek om bij dit bad een clubhuis te mogen stichten. Het antwoord was positief, een stuk grond werd gereserveerd, maar door de te hoge erfpacht die het gemeentelijk grondbedrijf vroeg, moest dit plan weer van de baan. Toen bij de renovatie van het Sportfondsenbad bleek dat er een ruimte overgespaard kon worden voor de actieve zwemvereniging heeft men daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Een jaar lang is gewerkt, geschilderd en getimmerd en mede dankzij de financiële steun die Verheij toezegde, kon een fraaie en gezellige clubruimte worden gecreëerd.

Bron De Waarheid
Foto Jan van Deudekom