Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Trein reed op verkeerd spoor

Oud Nieuws | Trein reed op verkeerd spoor

Ramp bij overweg nog juist voorkomen.

0

Oud Nieuws | 9 maart 1939 – Gisteravond omstreeks half tien is een trein door een verkeerden wisselstand op verkeerd spoor terechtgekomen en met groote snelheid den spoorwegovergang tussen de Van Swindenstraat en de Javastraat gepasseerd, waarvan de spoorboomen niet waren neergelaten, omdat de overgangwachter niet had kunnen voorzien, dat op dit moment een trein dezen overweg zou passeren.

Dank zij den machinist van den trein, die met de stoomfluit signalen gaf, werden de menschen die zich op een overweg bevonden gewaarschuwd voor het naderende gevaar. In aller ijl slaagden zij er in, zich in veiligheid te stellen. Een vrouw, die zich met haar zevenjarig dochtertje op den overweg bevond en een oogenblik in verwarring geraakte kon nog net bijtijds door omstanders van de rails worden getrokken. Een ogenblik later reeds snelde de trein voorbij gelukkig zonder iemand te grijpen.

Omtrent dit ongeval vernemen wij nader, te 21.25 uur van het Centraal Station extra-trein naar Enschedé vertrok. Deze trein zou de hooggelegen spoorbaan naar Hilversum hebben moeten volgen. Ten gevolge van verkeerden wisselstand echter reed de trein de lage spoorbaan op, die leidt naar het Weesperpoórtstation. De machinist bemerkte dit oogenblikkelijk, doch hij kon de trein uiteraard niet dadelijk doen stoppen. Met groote snelheid reed dan ook de trein in de richting van den spoorwegovergang Van Swindenstraat—Javastraat waarvan de boomen geopend waren. Door de stoomfluit in werking te stellen, slaagde de machinist er echter in, de aandacht van het publiek te trekken, dat zich, dank zij de tegenwoordigheid van geest van den machinist in veiligheid kon stellen. Eerst enkele minuten later stopte de trein ter hoogte van de Reinwardtstraat.

Men heeft daarop den trein achteruit gedirigeerd naar de plaats waar de hooge en de lage spoorbaan zich splitsen.

Inmiddels was de politie van het bureau Linnaeusstraat gewaarschuwd, die onder leiding van commissaris E. Staal in samenwerking met de plaatselijke spoorwegautoriteiten een voorloopig onderzoek instelde. Het is nog niet opgehelderd, aan wien de verkeerde wisselstand geweten moet worden.

Bron Maasbode 
Foto Stadsarchief Amsterdam