Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Tweedracht in Amsterdam over bouw crematoria

Oud Nieuws | Tweedracht in Amsterdam over bouw crematoria

0

Oud Nieuws | 20 oktober 1990 – B & W van Amsterdam hebben zich de woede van enkele stadsdeelraden op de hals gehaald, met het voorstel om de dodenbezorging in de stad en het beheer over de gemeentelijke begraafplaatsen weer naar zich toe te trekken.

Het gemeentebestuur wil daarmee voorkomen dat enkele stadsdeelraden een crematorium bouwen en daarmee ‘valse concurrentie’ gaan opleveren voor het bestaande crematorium Westgaarde in het stadsdeel Osdorp, dat in principe voor de hele stad is bestemd.

Winstgevend

De stadsdeelraden Noord en Watergraafsmeer willen op begraafplaatsen in hun gebied crematoria gaan bouwen, omdat die winstgevend te exploiteren zijn en daardoor verliezen op de begraafplaatsen kunnen worden gecompenseerd.

De stadsdeelraad Watergraafsmeer moet jaarlijks op haar begraafplaats 230.000 gulden toeleggen en moet ondertussen met lede ogen toe zien, hoe het crematorium Westgaarde in Osdorp 700.000 gulden winst maakt.

Het dagelijks bestuur van Watergraafsmeer zegt ‘verbijsterd’ te zijn over het plan van het college om de dodenbezorging weer in eigen hand te nemen. Het bestuur verwijt het college laksheid, omdat er nooit een gesprek is geweest over de problemen, en weigert te gaan praten over het overdragen van taken. De deelraad wil gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor de bouw van een crematorium en zal de zaak aan een geschillencommissie voorleggen.

Tendens

In de regio Amsterdam bestaat volgens de deelraad Watergraafsmeer een toenemende behoefte aan crematie-voorzieningen dicht bij huis, gevoed door de landelijke tendens dat steeds meer mensen crematie boven een begrafenis verkiezen. Als tussenoplossing stelde de betrokken wethouder, mevrouw M. Baak, voor om een klein crematorium toe te staan, maar dat voorstel werd door de rest van B & W verworpen. De gemeente zei gisteren de verlangens van de twee stadsdelen begrijpelijk te vinden. „Maar daar staat tegenover dat we ook nog met oude afspraken met Osdorp te maken hebben dat voor een deel afhankelijk is van de inkomsten uit het crematorium.” De gemeente hoopt het conflict door overleg op te lossen, omdat het juridisch moeilijk is om de afgegeven bevoegdheden weer terug te krijgen.

Bron Algemeen Dagblad