Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Utermöhlen gaat nieuwe fabriek bouwen

Oud Nieuws | Utermöhlen gaat nieuwe fabriek bouwen

0

Oud Nieuws | 14 januari 1955 – De N.V. Koninklijke fabriek van verbandstoffen v.h. Utermöhlen en Co te Amsterdam bestaat op 15 Januari a.s. 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de directie tijdens een persconferentie medegedeeld, dat tussen de N.V. en de gemeente Amsterdam een overeenkomst is gesloten, op grond waarvan de firma een voor het bedrijf gunstig gelegen terrein aan de Molukkenstraat verwerft, waartegenover de vennootschap op voor haar aantrekkelijke voorwaarden de bestaande panden aan de Weesperzijde zal afstaan aan de gemeente, uiteraard onder voorbehoud’ van goedkeuring door de gemeenteraad.

Sinds 1899 is Utermöhlen gevestigd in het complex aan de Weesperzijde, dat echter geen mogelijkheid tot uitbreiding meer biedt. Het bedrijf is er eenvoudig uitgegroeid. Na rijp beraad is besloten tot de bouw van een geheel nieuwe moderne fabriek, aangezien een kostbare verbouwing van het oude pand uiteindelijk toch niet in de behoeften zou kunnen voorzien. De directie verwacht van ‘het nieuwe gebouw veel voor de verdere uitbreiding van de onderneming. De transactie met de gemeente Amsterdam is voor Utermöhlen aantrekkelijk, aangezien daardoor voldoende geldmiddelen vrijkomen om de nieuwbouw geheel’ door zelffinanciering tot stand, te brengen.

De directie deelde voorts mede, dat 1954 een gunstig jaar voor de vennootschap is geweest. De omzetten waren niet onbelangrijk groter dan in 1953 en het dividend van negen procent zal over 1954 zeker niet lager zijn. Het ligt niet in de bedoeling de dividendreserve zonder meer op te voeren. Wel volgt het bestuur een zodanig beleid, dat de financiële basis van de onderneming zo sterk mogelijk ‘wordt gemaakt. Men hoopt aan het bankcrediet genoeg te hebben.

Bron Overijsselsch dagblad
Foto Stadsarchief Amsterdam

In het gebouw aan de Molukkenstraat is later het Ondernemerscentrum Watergraafsmeer gevestigd. Nu heeft fietsenverhuurder Swapfiets er z’n internationaal hoofdkantoor.