Home Oud Nieuws Oud Nieuws | ‘Wibautstraat mag geen verkeersader worden’

Oud Nieuws | ‘Wibautstraat mag geen verkeersader worden’

0

Oud Nieuws | 10 mei 1975. – Het Amsterdamse PPR-raadslid Van der Ven heeft zich in een nota gekeerd tegen de plannen van B en W om een vierbaansweg aan te leggen in de Wibautstraat. Het college vindt dat de straat als verkeersweg een belang heeft dat boven dat van de buurt uitgaat. Van der Ven zegt dat het in strijd is met de voornemens om in de binnenstad een autowerend beleid te voeren als de Wibautstraat een functie voor doorgaand verkeer krijgt.

Bovendien wordt het verkeer dat nu gebruik maakt van de route Wibautstraat – Weesperstraat – IJ-tunnel om naar Noord te gaan in de toekomst over de Ringweg geleid, zegt Van der Ven. B en W vinden de Wibautstraat een geschikte verkeersweg omdat er geen vrije trambaan over hoeft te rijden gezien de ondergrondse metrolijn.

Dat geeft nu juist degenen een bewijsvoering in handen, zegt Van der Ven, die zeggen dat de metro het particuliere autovervoer eerder bevordert dan beperkt. Een vierbaansweg op het dak van de metro zal menigeen het vertrouwen in een autowerend beleid ontnemen.

B en W betogen bovendien dat er weinig winkels langs Weesperstraat en Wibautstraat liggen en dat er dus weinig wordt overgestoken. Dat betekent, zegt Van der Ven, dat de twee buurten ten oosten en ten westen van de Wibautstraat volkomen geïsoleerd van elkaar komen te ligen. In de zijstraten zijn wel veel winkels die voetgangersverkeer nodig maken. De Weesperstraat heeft laten zien dat de omliggende buurten in de verdrukking komen.

Daarbij komt, zegt Van der Ven, dat in een straat, waar weinig overstekers zijn, het verkeer zich anders gaat gedragen. Het gaat harder en roekelozer rijden; des te gevaarlijker voor de mensen die wel willen oversteken. Het argument van B en W dat de Wibautstraat de parallel lopende Beukenweg zal ontlasten geeft Van der Ven niet veel hoop. Dat gebeurt alleen als het verkeer op de oude weg onmogelijk wordt gemaakt, stelt hij. Anders zal het op de Beukenweg na korte tijd precies even druk zijn als vroeger.

Bron NRC Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam