Home Groen Stenige Piet Heinkade kan best wat groen gebruiken

Stenige Piet Heinkade kan best wat groen gebruiken

0

Wip tegels uit je tuin en vervang ze door groen. Een goed advies dat navolging verdient. Immers, bloemen en planten trekken insecten aan en verbeteren zo de biodiversiteit in de stad. Meer groen zorgt er ook voor dat het regenwater beter wordt afgevoerd. De stenige Piet Heinkade in het Oostelijk Havengebied kan best wat groen gebruiken. Er wordt nog dit jaar 2.500 vierkante meter nieuw groen geplant.

De komende maanden worden verschillende groenvakken aangelegd op de Piet Heinkade vanaf het gebouw Huys Europa tot de kruising met de Oostelijke Handelskade. De initiatiefnemers en een aantal andere betrokken bewoners hebben samen met de gemeente het ontwerp gemaakt voor de vergroening van de openbare ruimte op de langgerekte, stenen kade.

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen, kantoren en parkeergarages bereikbaar. De fietspaden en trottoirs blijven toegankelijk.

De gemeente geeft subsidie aan bewoners van hoven en binnenpleinen om samen met de Verenigingen van Eigenaren en verhuurders hun privéruimten te gaan vergroenen.