Home Overzicht Plan voor waardige plek rond Slavernijmonument op agenda stadsdeelcommissie

Plan voor waardige plek rond Slavernijmonument op agenda stadsdeelcommissie

0

De plek rondom het Slavernijmonument wordt aangepast en wordt een waardige plek waar je het hele jaar door stil te kunt blijven staan bij het slavernijverleden. Straks kunnen ook grote evenementen bij het monument worden georganiseerd. Het streven is om de nieuwe inrichting klaar te hebben vóór de Keti Koti herdenking van 2025. De stadsdeelcommissie bespreekt het plan op 9 april.

De ruimte rondom het monument wordt een verblijfsplek en vanuit een organisch ontwerp meer onderdeel van het park. Er komen vaste zitplekken en de entree wordt herkenbaar en doet dan eer aan de zwaarte van het monument. Daarnaast moet de plek bestendig worden voor grote hoeveelheden regenwater. De ruimte rondom het monument wordt meer groen dan grijs. Bomen worden zoveel mogelijk behouden en er komen andere planten, struiken en bloemen bij.

Dinsdagavond 9 april bespreekt de stadsdeelcommissie van Oost de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark. Op de agenda staat dan de concept uitgangspuntennotitie en het participatieverslag. Deze stukken zijn het resultaat van verschillende onderzoeken en een participatietraject. Er is onderzoek gedaan naar de bomen, de waterhuishouding, de bodemgesteldheid en flora en fauna. Wanneer de uitgangspunten zijn vastgesteld, wordt het ontwerp van de openbare ruimte rond het monument verder uitgewerkt. In mei volgt een informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp waarna het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost het ontwerp vaststelt.