Home Overzicht Plannen voor nieuwe Amsteloeverbuurt tussen Amstelstation en Amstel

Plannen voor nieuwe Amsteloeverbuurt tussen Amstelstation en Amstel

0

In het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel komt een compleet nieuwe wijk met ruimte voor werk, recreatie en ontspanning. Het plan voorziet in 1.300 tot 2.100 woningen, tussen de 37.000 tot 94.000 m2 kantoren en 7.500 m2 voorzieningen. In het plan is ruimte voor vijf slanke torens van 75 tot 135 meter hoogte. Ook komt er zo’n 15.000 m2 nieuw groen. Naar verwachting start de bouw in 2022.

Onderdeel van het plangebied is de Van der Kunbuurt met 270 sociale huurwoningen van woningcorporatie Stadgenoot. De corporatie is met haar huurders in gesprek over het vervangen van de woningen uit de jaren vijftig door nieuwbouw en het toevoegen van meer betaalbare woningen aan de voorraad. Inmiddels is besloten dat de woningen aan de Weesperzijde blijven staan. Voor de vijf andere woonblokken aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en Treublaan wordt in september en oktober een tweede enquête gehouden, waarin huurders zich uit kunnen spreken over hun voorkeur voor vernieuwing of instandhouding. De gemeente heeft het stedenbouwkundig plan zo opgesteld dat hierin beide opties voor de Van der Kunbuurt mogelijk zijn.

De eigenaren van bestaande bebouwing in het gebied – Amstelvista (Stelle College en de London toren), Leeuwenburg en de voormalige Delta Lloyd locatie – gaan samen met de gemeente uitvoering geven aan de plannen voor woningen, kantoren en voorzieningen. Dit doen zij door sloop en nieuwbouw, en voor een deel door behoud of hergebruik van delen van de huidige gebouwen.

In het plan is voorzien in vijf nieuwe slanke torens. Wethouder Van Doorninck: ‘Juist dichtbij een ov-knooppunt, in de buurt van andere hoge gebouwen, voegen de nieuwe torens echt iets toe. In het ontwerp van de torens wordt rekening gehouden met hoogteopbouw, licht, lucht en de inpassing bij de bestaande torens. Door de hoogte in te gaan kunnen we niet alleen meer woningen en kantoren bouwen, maar ook ruimte vrijspelen voor meer groen.’

Er komt zo’n 15.000 m2 nieuw groen in de Amsteloeverbuurt. Wethouder Van Doorninck daarover: ‘Door in de buurt veel nieuw groen aan te leggen wordt het niet alleen aantrekkelijker om er te verblijven, maar voorkomen we ook hittestress en wateroverlast als gevolg van extreem weer door klimaatverandering.’

De inspraakperiode voor het concept Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever is van woensdag 26 augustus tot woensdag 7 oktober 2020.

Check www.amsterdam.nl/amsteloever