Home Dwars nieuws Platform Transvaal onmisbaar buurtnetwerk

Platform Transvaal onmisbaar buurtnetwerk

0
Saska Meijer (l) en Karin Meister (r), ontwerper van het bord.

Voorheen heette het buurtbeheer, nu is het al sinds 2007 onder de naam Platform Transvaal actief. Dat was eerst ‘participatieplatform’, dat klonk toen heel modern, maar in de buurt spreekt men van Platform Transvaal.

Ellen Ros

Els Nederlof heeft de vergadering van 4 april amper geopend. ‘Ik moet even stoom afblazen’, zucht Wil Erens aan de andere zijde van de vergaderkring. ‘We hebben vanmiddag een mooie bijeenkomst gehad met kinderen in het kader van de 4-mei herdenking. Er werden 120 tulpen neergelegd. Ik ging net kijken: alle tulpen zijn verdwenen!’

De verontwaardiging golft door het zaaltje van Boost. Wie heeft iets gezien? ‘We moeten de speeltuinbeheerder Ibrahim appen.’ In het verleden was er gedoe omdat kinderen met kransen gingen voetballen. Dat gebeurt gelukkig niet meer maar dit incident is pijnlijk. (Achteraf blijkt -gelukkig – dat een groot deel van de tulpen toch terecht is).

Levendige vergadering

Terug naar de vergaderorde: Els probeert met strengheid en humor alles aan bod te laten komen en iedereen een zegje te laten doen. Een flink aantal bewoners is gekomen, bekende maar ook nieuwe gezichten en de professionals die werkzaam zijn in de Transvaalbuurt. De actualiteit komt ruim aan bod en er staan toekomstige activiteiten op de agenda die in kleine kring worden voorbereid.

Platform verbindt vaak kleine initiatieven

Er worden balletjes opgegooid: moet er niet een uitleenpunt komen voor hulpmiddelen zoals rollators of stokken? Er moet meer reclame gemaakt worden voor het platform: T-shirts of petjes met opschrift maken voor de schoonmaakdagen? Er wordt in ieder geval een mooi bord onthuld dat Karina Meister heeft ontworpen, om bij projecten te gebruiken (zie foto).

Geschiedenis

Eind jaren 90 had het stadsdeel in elke buurt een buurtbeheergroep, waarbij de opbouwwerker van de Transvaalbuurt, Joke Soolsma, voorzitter was. Daarna kwam er nieuw participatiebeleid dat bepaalde dat de bewoners alles zelf moesten doen.

Els Nederlof is al die jaren al actief: ‘Vroeger waren de lijntjes kort en de contacten heel hecht. We hadden een vaste contactambtenaar van de gemeente en behoorlijk wat uren opbouwwerk. Ik kon heel snel schakelen en had goed zicht op alle initiatieven in de buurt. Helaas is dat bij het stadsdeel nu anders.’

Van huis uit komt Els uit het welzijnswerk, ze kent het in allerlei vormen. Maar waar ze altijd goed in was: op de mensen afstappen, een praatje maken, kijken wat er aan de hand is en heel praktische oplossingen kiezen. ‘Ik ben altijd een simpele werker geweest’, zegt ze. Ze kwam wonen in de Transvaalbuurt, raakte nauw betrokken bij het opknappen van het Steve Bikoplein en is tot op de dag van vandaag actief in het Platform Transvaal.

‘Wat gaat er mis?’

Aan de orde bij de vergadering zijn problemen in de buurt. Er is van alles aan de hand rond de pleinen in de Transvaal. Op het Steve Bikoplein wordt door aannemers materiaal gedumpt. Door de bewoners aangelegde tuintjes worden bedolven. Op het Krugerplein is de jeu de joules baan kapot gereden. Meerdere corporaties zijn in de buurt bezig met omvangrijke renovaties. Goed nieuws natuurlijk, maar om de haverklap ligt de straat weer open. Stoepen staan vol met containers, overal ligt rotzooi. Wordt er geen toezicht gehouden, vragen de buurtbewoners zich af. Els wil het onderwerp breder trekken: ‘Wie laat dit bij de gemeente uit zijn handen vallen? Dit kun je toch vooraf voorzien!’

…en heel praktische oplossingen kiezen

Ondankbare taak voor de gebiedsmakelaar van het stadsdeel, Eilbron Varda, om uit te leggen hoe dit allemaal kan gebeuren en wat er aan te doen is. Hij legt uit dat vele instanties en afdelingen vergunningen afgeven voor de werken en dat dus van veel verschillende kanten toezicht moet worden gehouden. Hij heeft er een dagtaak aan gehad. Er komt morgen spoedoverleg om de schade te inventariseren die verhaald moet worden. Dat is een schrale troost.

Het ‘boodschappenmandje’ van Eilbron Varda raakt in de loop van de vergadering nog flink gevuld. Veel vragen over borden, hekwerken of andere misstanden in het openbaar terrein komen op hem af. Hij blijft er opgeruimd bij, belooft het uit te zoeken en komt erop terug.

Deelnemers Platform

Els: ‘Een vaste groep van ongeveer 20 bewoners komt op de vergaderingen, 7 per jaar. Daarnaast komen de professionals zoals de gebiedsmakelaar van het stadsdeel, de wijkagent, een vertegenwoordiger van welzijnsstichting Dynamo, gelukkig ook weer iemand van de woningcorporatie en MAP (Moving Art Projects). Daarnaast hebben we nog 90 abonnees die via de notulen meelezen wat er gebeurt.’

‘In coronatijd kreeg ik het idee dat mensen toch behoefte hadden aan een gesprekje bij een kopje koffie. Dat zou in een tent op het Krugerplein, met een beetje onderlinge afstand toch moeten kunnen! Uiteindelijk heeft MAP dit idee overgenomen en nu staat er geregeld een caravan op het Krugerplein voor ontmoeting, met gratis koffie en thee.’

Het Platform krijgt per jaar ongeveer € 1000,- subsidie. ‘Dat gaat naar de organisatie en de notulist, maar we hebben ook altijd wat geld om kleine initiatieven te steunen.’

 Huurverlaging

Op de vergadering is er ook een vertegenwoordiger van Stadgenoot, gebiedsbeheerder Eelke Braaksma. De corporaties hebben beloofd er bij toerbeurt bij te zijn. Hij legt uit dat de corporaties actief zijn alle bewoners te benaderen die mogelijk voor huurverlaging in aanmerking komen. Daarvoor worden hun gegevens bij de Belastingdienst opgevraagd. Het gaat om een eenmalige huurverlaging naar € 575,-. Als de huur wordt verlaagd, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de huurtoeslag. Daar moeten bewoners dan wel zelf achteraan. Hierover spreekt men direct zijn grote zorg uit. Gaat dit wel goed of gaat dit toestanden opleveren zoals bij de kinderopvang? Kwetsbare bewoners moeten worden bijgestaan. De medewerker van het Stadsdeel neemt dit mee. Ook de corporaties krijgen de boodschap dat zij hiervoor zorg moeten dragen.

Voorzitter Els

Els sluit na de laatste rondvraag de vergadering. En krijgt applaus! ‘Gelukkig heb ik nu vervanging geregeld. Ik doe dit al zo lang, dat drukt ook wel wat zwaar op me. Ik wil wat meer taken aan anderen kwijt. Dat wordt nu gelukkig wel opgepakt.’ Maar de vergadering leiden lukt haar goed en doet ze met humor. ‘Ach, ik kan veel zeggen tegen de mensen: als je zo doorgaat, ga ik straks met je naar buiten! roep ik wel eens. Ze kunnen het hebben van me.’

Nieuwe leden

Het Platform kan zeker uitbreiding gebruiken. Els: ‘We zijn met z’n allen toch al aardig grijs (niks mis mee hoor) maar met meer mensen kunnen we ook weer grotere zaken aanpakken zoals een buurtbrede bijeenkomst over een onderwerp wat speelt. En we hopen dat de gemeente / het stadsdeel weer eens het schouwen van de buurt op zich wil nemen. Wij doen dan wel mee.

Heeft u interesse in deelname aan het platform: mail dan naar [email protected].