MeerEnergie is een buurt-coöperatie zonder winstoogmerk, die een kostenneutraal warmtenet wil realiseren voor alle gebouwen van een deel van de Watergraafsmeer.

 Lennie Haarsma | Foto’s Frank Schoevaart

Het gaat om Middenmeer- Noord, Linnaeusparkbuurt, Middenmeer-Zuid en het hoekje van sportpark Middenmeer-Zuid. De coöperatie telt momenteel 1000 leden. De voordelen van de coöperatie zijn duidelijk: de winst blijft bij de bewoners, zij kunnen zelf keuzes maken over aanbod, duurzaamheid, kosten etc. en de coöperatie is niet afhankelijk van grote commerciële partijen. De verwachting is dat in 2025 de eerste woningen op het MeerEnergie warmtenet zijn aangesloten.

‘Het is wel spannend op welke termijn een en ander gerealiseerd wordt’

Restwarmte

Om minder kwetsbaar te zijn voor Poetin-gas, Groningse aardbevingen of een falend Co2-beleid kan de buurt gebruikmaken van de datacenters in Science Park. Deze datacenters creëren restwarmte bij het koelhouden van de computers. In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat er zeker 5000 huizen van warm water kunnen worden voorzien. De temperatuur van de restwarmte is te laag om direct te gebruiken voor verwarming. Daarvoor is een warmtepomp nodig die de warmte opwaardeert naar een hogere temperatuur om de huizen mee te verwarmen. MeerEnergie werkt samen met de gemeente (aanleg leidingen en ondersteuning), Equinix (als warmtebron) en Firan (partner in infra-bedrijf).

Donderdag 31 maart vond een informatieavond plaats in de Ron Berteling Zaal op de Jaap Eden IJsbaan. Eind maart is er 2023 door de gemeente een start gemaakt met de aanleg van de leidingen in Middenmeer-Noord. Bovendien heeft de gemeente geconcludeerd dat het plan van MeerEnergie de beste oplossing is om Middenmeer van het aardgas af te krijgen.

Waardering

Frank Schoevaart, fotograaf van Dwars, wonend in Middenmeer, is als huurder lid van de coöperatie en nam deel aan deze avond. Hoe kijkt hij aan tegen de ambitieuze plannen van deze buurt coöperatie en hoe was de stemming op de informatieavond?

‘Ik ben enthousiast omdat de plannen van MeerEnergie voor aardgasvrij in Middenmeer ervan uitgaan dat de kosten voor gas niet hoger zullen zijn dan we nu betalen. En op die manier leveren we een bijdrage aan het milieu. Ik ben huurder; mijn huisbaas – die meerdere panden in het gebied in bezit heeft – moet nog benaderd worden. Het is wel spannend op welke termijn een en ander gerealiseerd gaat worden. Er is nu een vijfjarenplan, dat ervan uitgaat dat het in 2026/2027 klaar is. Het is mooi dat de gemeente Amsterdam nu al bezig is met de aanleg van de leidingen in Middenmeer-Noord, die de gemeente nu, in eerste instantie, voor eigen rekening aanlegt.

De sfeer op de informatieavond was goed; er waren ruim 100 mensen aanwezig en men sprak grote waardering uit voor wat het bestuur en de commissieleden van MeerEnergie hebben gedaan.’

Fondsen

Ardine Nicolai is de voorzitter van MeerEnergie: ‘Wat er nu gaat gebeuren is het opzetten van een bedrijf dat zaken kan gaan doen met alle betrokkenen. Er moet subsidie komen voor de bekostiging van de ontwikkeling van dit bedrijf, dat bij de gemeente, met ondersteuning van wethouder Pels, zal worden aangevraagd. Voor de uiteindelijke aanleg van het net is nog veel geld nodig en hiervoor zullen landelijke fondsen ter beschikking komen; minister Jetten is die fondsen nu vorm aan het geven.’