Het was zaterdag 8 oktober niet alleen een zonnige dag, maar ook een heugelijke dag. Die middag werd gevierd dat de buurt erin was geslaagd om het benodigde geld bijeen te krijgen voor het verwerven van het pand waarin buurtcentrum De Eester gevestigd is. Daarmee is het gevaar geweken dat in de toekomst de Eester door dreigende huurverhogingen het pand zou moeten verlaten. Dat moest gevierd, luister hoe!

Podcastreportage en samenstelling Leon Paquay


Muziek Fanfare van de eerste liefdesnacht | www.liefdesnacht.nl