Home Overzicht Rechter: Geen ‘creatieve industrie’ op middenterrein van woningen bij Middenweg

Rechter: Geen ‘creatieve industrie’ op middenterrein van woningen bij Middenweg

0

Nummer 51-H van de Middenweg is de ingang van een tijdelijke parkeergarage. Die garage op het binnenterrein van een groot aantal woningen zou plaats moeten maken voor ‘huisvesting creatieve industrie’. De bewoners rond de loods waren ongerust over de nieuwe activiteit achter hun woningen en gingen in beroep bij de gemeente tegen de verleende vergunning. Dat leverde een negatief resultaat op. De rechter oordeelt nu anders en vernietigt het besluit van de gemeente.

De gemeente verleende in mei 2019 een vergunning voor een ‘bedrijvenverzamelgebouw voor creatieve industrie’ met een oppervlakte van 1.800 m2 op het binnenterrein dat wordt begrensd door de Middenweg, Hogeweg, Bredeweg en Linnaeuskade. Alles bij elkaar gaat het dus om veel bewoners die er mee te maken krijgen.

De omwonenden waren niet betrokken bij deze verandering die van grote invloed zal zijn op hun leefomgeving. Zij gingen in beroep en hebben de gemeente gevraagd de vergunning in te trekken. Dat gebeurde niet. De bewoners gingen vervolgens in januari van dit jaar naar de rechtbank en die verklaart nu het beroep van de bewoners gegrond.

Volgens de rechtbank blijkt uit de omgevingsvergunning onvoldoende duidelijk wat het toegestane gebruik door creatieve industrie precies inhoudt. Er is geen onderzoek geweest of de vergunning wel of niet strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De effecten op het woon- en leefklimaat, parkeren in de buurt en verkeersbewegingen zijn niet voldoende onderzocht. Daarom dient het bestreden besluit voor de bouw van huisvesting voor creatieve industrie volgens de rechtbank te worden vernietigd en kunnen de bewoners voorlopig opgelucht ademhalen.

In 2016 werd al eerder een aanvraag voor de bouw van veertien woningen afgewezen omdat het om een binnenterrein in een gesloten bouwblok gaat en daarmee de rust en woongenot van de omringende woningen teveel zou worden aangetast.