Home Overzicht Rechter schort aanleg overslagterrein Galileïplantsoen op

Rechter schort aanleg overslagterrein Galileïplantsoen op

0

Het overslagterrein op het Galileïplantsoen ligt er nog steeds verlaten bij en dat zal nog wel even zo blijven. De voorzieningenrechter bepaalde onlangs in een kort geding dat de vergunning voor het aanleggen van het terrein wordt geschorst. De gemeente had haar huiswerk niet op orde en zal terug naar de tekentafel moeten. De gevolgen voor de hoofdbomenstructuur zijn door de gemeente niet goed ondervangen.

Pieter Poelman

D

e rechter baseert zijn uitspraak mede op een rapportage van het door de gemeente ingeschakelde bedrijf ‘Groenadvies’. In dit rapport staat dat de vijfjarige aanwezigheid van het bouwterrein zal leiden tot onherstelbaar functieverlies van de bomen. Verwacht wordt dat een negental bomen het bouwterrein niet zullen overleven en voornamelijk de linden het zwaarst worden getroffen. Groenadvies heeft daarom in april van dit jaar enkele suggesties gedaan richting de gemeente om oplossingen te vinden voor de aanleg van het overslagterrein. Volgens de rechter ‘blijkt niet wat met de opmerkingen is gedaan, welke maatregelen zijn genomen of dat Groenadvies volledig akkoord is met de genomen maatregelen.’

Ook over de manier waarop de gemeente in haar besluit is omgegaan met de gevolgen voor de bomen oordeelt de rechter snoeihard. Er is nauwelijks aandacht besteed aan de gevolgen voor de aanwezige bomen. Daarnaast vindt de rechter dat het nog onduidelijk is of de door Groenadvies voorgestelde ontwerpwijzingen voldoende zijn om onherstelbare beschadiging aan de bomen op het plantsoen te voorkomen. Dit volgt namelijk niet uit het rapport van Groenadvies. Ondanks de verstrekkende gevolgen voor de gemeente en de aannemer heeft de rechter dus een streep getrokken door de aanleg van het overslagterrein op het Galileïplantsoen.

Het gaat hier om een voorlopige voorziening die in ieder geval stand houdt tot zes weken nadat de gemeente een nieuw besluit heeft genomen over de bouwvergunning. De gemeente laat desgevraagd weten dat zij op dit moment met aannemer Dura Vermeer kijkt wat de gevolgen zijn op de langere termijn. ’Na de bouwvak zal er verder gewerkt worden op de Bredeweg, om op korte termijn niet stil te vallen’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Het doel is om in september omwonenden per brief nader te informeren.’