Home Oud Nieuws Rijweg wordt achttien meter breed met dubbel tramspoor

Rijweg wordt achttien meter breed met dubbel tramspoor

0

Zoals bekend zal over deze gracht een nieuwe, ongeveer 30 meter brede brug met dubbel tramspoor worden aangelegd, even groot als de enkele honderden meters verder gelegen Hortusbrug, waarvan de bouw ƒ2,2 miljoen heeft gekost. Ook de andere bruggen in de Weesperstraat over de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht zullen worden vernieuwd. Zij krijgen dezelfde afmetingen.

De werkzaamheden vormen een onderdeel van de grootscheepse gedaanteverwisseling, die de Weesperstraat in de komende jaren zal ondergaan. Deze straat is immers bestemd om als verlengstuk van de Gooiseweg en de Wibautstraat deel uit te maken van de nieuwe invalsweg naar de IJ-tunnel. Anderzijds wil men met de modernisering van de Weesperstraat het stadscentrum, „city” zegt men op het gemeentehuis, vergroten. Talrijke bedrijven en kantoren, die op het ogenblik aan de grachten in het drukke stadscentrum zijn gevestigd, kunnen in de nabije toekomst bedrijfsruimte vinden in de gemoderniseerde Weesperstraat. De straat zal dan ongeveer aanzicht krijgen van de Vijzelstraat. De rijbaan wordt 18 meter breed (thans slechts zeven meter).

Voor dat alles moeten de oude huizen in de straat worden afgebroken. Alle panden aan de linkerzijde van het Jonas Daniël af gezien, zijn reeds verdwenen. Thans gaat men beginnen met afbraak van de huizen aan de overkant van de straat, waarmee twee à twee en een half jaar gemoeid zijn. In verbrede Weesperstraat zullen daar nieuwe winkel- en bedrijfspanden verrijzen, sommige met zuilengalerijen zoals in de Vijzelstraat en met boven de uitstekende bovenverdiepingen.

Gebouwen
Tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht zal aan de oostzijde van de straat een studentenhotel met de bouw waarvan men binnenkort hoopt te beginnen. Aan het Hortusplantsoen komt een huishoudschool. Aan de overzijde van de straat zullen geen huizen meer worden gebouwd. Daar komt een open, met bomen beplante ruimte achter het rusthuis Amstelhof. Dit rusthuis zal met zijn voorkant aan de Amstel zijn gelegen, maar de achtertuin zal tot aan de Weesperstraat doorlopen. De juiste bebouwing van de Weesperstraat is nog niet bekend, evenmin welke bedrijven er worden gevestigd.

Wanneer men bedenkt, dat de IJ-tunnel naar berekening over zeven à acht jaar in gebruik zal worden gesteld en de Weesperstraat is bedoeld als hoofdroute in de richting van deze tunnel, kan men zich indenken, dat men ook de voltooiing van deze straat zoveel mogelijk bespoedigd wil zien. Reeds nu wordt rekening gehouden met de aanleg van de métrotunnel, die – naar men heeft bepaald – onder de Weesperstraat zal doorlopen. Bij de bouw van de funderingen van de bruggen over de grachten zal men denken aan de toekomstige aanleg van metroleidingen en andere opbreek- en bouwwerkzaamheden voor dit voor Amsterdam nogal futuristische vervoermiddel.

Door de voltooiing van de Weesperstraat, die overigens ook nu nog van het Weesperplein af voor ieder Verkeer toegankelijk is, zal, naar men hoopt, het Muntplein worden ontlast van het intensieve verkeer. Van Oost uit kan men dan immers ook gemakkelijk via de Weesperstraat, de Valkenburgerstraat en de Prins Hendrikkade het Centraal Station bereiken.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam