Home Nieuws Risiconiveau coronavirus nog steeds ‘Zeer ernstig’

Risiconiveau coronavirus nog steeds ‘Zeer ernstig’

0

In Oost was op 21 juli 35 procent van de inwoners van 12 jaar en ouder gevaccineerd tegen het coronavirus door de GGD. Zij zijn volledig gevaccineerd met twee vaccinaties, mensen met een Janssen-vaccin en mensen die na een coronabesmetting met een vaccinatie, zijn volledig gevaccineerd. 28 Procent had een eerste prik gehad. Dat betekent dat 63 procent al helemaal of gedeeltelijk beschermd is tegen het virus. Volgens de GGD heeft 2 procent een vaccinatie gepland. 36 procent is nog niet bij een prikcentrum of de huisarts geweest.

In week 28, van 12 juli tot en met 18 juli is het aantal positief geteste mensen in stadsdeel Oost toegenomen van 1.029 naar 1.278. Per 100.000 inwoners is dat van 725 naar 900. Het risiconiveau is ‘Zeer ernstig’.

Positief geteste personen per stadsdeel (per 100.00 inwoners). Bron GGD Amsterdam

Alle cijfers zijn exclusief de vaccinaties die door huisartsen, ziekenhuizen en andere instanties zijn gezet. De groep 60-64 jaar is in eerste instantie door de huisarts uitgenodigd. Ook een deel van de groep 65-69 jaar is door de huisarts gevaccineerd. Het werkelijke percentage gevaccineerden ligt dus hoger.

In gebieden waar de vaccinatiegraad lager is dan gemiddeld, levert de GGD extra inspanningen. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten en wijkgericht vaccineren. Dat zijn bijvoorbeeld de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Daar is ongeveer de helft van de inwoners boven 12 jaar nog niet gevaccineerd.