Home Groen Robert, Jasper en Grootveld: een ecologisch experiment in de Wittenburgergracht

Robert, Jasper en Grootveld: een ecologisch experiment in de Wittenburgergracht

0

Het kan lang duren voor een buurtinitiatief zichtbaar wordt in de buurt. In 2020 vroeg Rob Schrama in het kader van Centrum begroot geld aan voor een project: drie drijvende tuinen in de Wittenburgervaar, Robert, Jasper en Grootveld. Met overweldigende meerderheid stemden bewoners van de Oostelijke Eilanden voor het project. 50.000 euro werd toegekend. Maar er kwam een kink in de kabel.

Op advies van Waternet verbood de gemeente in eerste instantie plaatsing van de tuinen, omdat ze een gevaar voor het milieu zouden vormen. Het meningsverschil concentreerde zich op de manier waarop de drijvende eilanden werden gebouwd. Volgens Schrama leveren zijn vlotten minder gevaar op voor het onderwatermilieu dan de door Waternet gebruikte technieken voor drijvende eilanden.

Overleg tussen Waternet, de gemeente en de initiatiefnemer heeft ertoe geleid dat het project toch door kan gaan. In de Wittenburgergracht, vlakbij de Ezelsbrug komt een groene ecologische zone. De komende jaren worden daar verschillende manieren van groenvoorzieningen op, onder en boven het water getest. Zo ontstaat inzicht in welke methode voor het aanleggen van drijvende eilanden het meest geschikt is voor een goede biodiversiteit in het water.

Schrama en zijn vlottenbouwers gebruiken de knooptechniek van anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld. (1932-2009) De methode wordt wel aangepast. De vlotten krijgen vleugels onder water, zodat de aanhechting van de wortels wordt bevorderd. Rietplanten in biologisch afbreekbare mycelicumblokken die rond de vlotten worden geplaatst, krijgen zo een stabiele basis om te groeien.

De drie tuinen heten Robert, Jasper en Grootveld. Op 19 juli 2022 worden ze tegenover de Bandenboot geplaatst. De anti-rookmagiër zou een gat in de lucht gesprongen hebben, aldus Rob Schrama, als hij wist dat dit ecologisch waterexperiment op zijn negentigste verjaardag zou gaan beginnen.