Het aantal ooievaars in Amsterdam is goed in evenwicht met het aantal nesten in de stad. In Oost zijn er drie wildnesten, een op een schoorsteen in Park Frankendael, een op de klokkentoren van de kerk op de Zaaiersweg en een op een gebouw van de UvA op het Roeterseiland. Ook in Artis komen ooievaars ieder jaar terug. Deze locaties bestaan al jaren en elk jaar broeden er ooievaars. Maar er wachten nog heel wat nestpalen voor bewoning. Voor de ooievaars dus geen woningnood.

De woningmarkt in Oost voor ooievaars is heel gunstig. Woonruimte te over. De nestpaal op de Nieuwe Ooster wordt niet bebroed. Ook niet bij de andere leegstaande nestpalen zoals bij het Flevopark, Klein Danzig, bij de Zaaiersweg, bij Park de Meer en aan de Diemerzeedijk. In Amsterdam geldt dat er geen nieuwe nestpalen bij worden geplaatst om ooievaars te lokken. Het gaat erg goed met de ooievaarspopulatie.

De ooievaarspopulatie wordt in de gaten gehouden door ze te ringen. Hiermee wordt hun gedrag geobserveerd en op basis daarvan kan het beheer worden aangepast. In juni worden alle nesten geringd en er is dan ook een ringsessie in Park Frankendael. Dan wordt gedemonstreerd hoe ooievaars geringd worden en er wordt uitgelegd hoe het gaat met de ooievaars in Amsterdam. In heel Amsterdam zijn er momenteel maar liefst 21 ooievaarskoppeltjes aan het broeden. Ook zijn er veel jonge ooievaars die nog niet geslachtsrijp zijn.

Foto Gemeente Amsterdam

Een foto uit 2021 van de jonge ooievaar uit het nest op de Zaaiersweg, die dit jaar voor het eerst geslachtsrijp is. De vogel vormt nu een koppeltje met een ooievaar uit het Westerpark. Zij broeden nu voor het eerst. Dat doen ze in park de Kuil in Nieuw-West. In dat park broeden drie koppeltjes op nestpalen.

Nestpaal bij de ingang van het Flevopark. Wachtend op bewoners. | Foto Sam Schuman.