Home Overzicht Ruimte voor voetgangers op de stoep

Ruimte voor voetgangers op de stoep

0

De stoep is het domein van de voetganger. Daarnaast worden stoepen gebruikt voor bijvoorbeeld terrassen, afvalcontainers en het parkeren van fietsen. Daarbij komt dat de drukte toeneemt. Dat betekent dat de ruimte voor voetganger onder druk staat. De gemeente komt nu met een aantal regels waarmee er meer ruimte voor voetgangers zal zijn.

Het bestuur van de stad heeft een ‘beleidskader’ gemaakt waarin staat hoeveel vrije doorloopruimte voetgangers nodig hebben, afhankelijk van het aantal voetgangers dat een trottoir gebruikt. Steeds al er een straat opnieuw wordt ingericht wordt voortaan uitgegaan van een absoluut minimum van 1,80 meter vrije doorloopruimte voor de voetganger. Dat is de ‘netto’ ruimte op het trottoir die wordt gebruikt om te lopen. Dat is de ruimte waarin geen objecten zoals terrassen, fietsenrekken, bomen of reclameborden staan. Waar mogelijk zal een vrije doorloopruimte worden vastgesteld van 2 meter en op drukke routes wordt méér ruimte voor de voetganger voorgeschreven.

‘Voetganger geen sluitpost’

‘Voor iedereen moet voldoende veilige, prettige ruimte beschikbaar zijn in onze straten’, zegt wethouder Laurens Ivens. ‘Dat betekent dat genoeg vrije doorloopruimte op de stoep een randvoorwaarde is bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze regels zorgen we ervoor dat de voetganger geen sluitpost is bij deze ontwikkelingen, maar altijd als wezenlijk onderdeel van de plannen wordt meegenomen.’

Niet alleen als er straten opnieuw worden ingericht moet de voetgangersruimte zijn gewaarborgd. Die waarborg moet er óók zijn als er bijvoorbeeld fietsparkeerruimte wordt gezocht, een terrasvergunning wordt aangevraagd, een plan wordt gemaakt om een reclamezuil te plaatsen of een winkel zijn waren wil uitstallen. Ook deze zaken worden geregeld in het ‘beleidskader’. Bij het vergunnen van objecten op het trottoir, zoals winkeluitstallingen en terrassen, gaat de gemeente daarom minimaal 2,00 meter vrije doorloopruimte hanteren.