‘Samen kennen we de hele buurt’

0

In de Indische Buurt gebeurt veel. De Staat van de Indische Buurt heeft voor veel verbindingen gezorgd in de buurt. 22 maart vond een bijeenkomst plaats waar de deelnemers elkaar op de hoogte konden brengen. lyk burggraaff maakte een videoverslag. De openbare bibliotheek aan het Javaplein was de gastheer.