Leven in je buurt! Die naam heeft het project meegekregen dat Dynamo en PRA Muziektheater dit voorjaar organiseerden in Oud-Oost. Workshops voor diverse mensen uit de buurt voor wie deelname aan regulier kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is werden gratis gegeven. Op woensdag 24 mei om 15.30 uur is er een eindpresentatie in de Muiderkerk.

Arie van Tol | Foto’s Lambert de Jong (PRA)

Marike Soeterik van Dynamo en Monique Masselink van PRA Muziektheater vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het cultuurparticipatieproject Leven in je buurt! Twee invalshoeken komen bij elkaar: die van welzijn en die van cultuur. Marike: ‘Eerder hebben we samengewerkt binnen een project met kinderen en ouderen in de Watergraafsmeer: Verre zinnen. Dynamo kent de buurt, de doelgroepen, de bewoners bij wie niet alles vanzelf gaat. Monique: ‘PRA wil mensen verbinden door muziek en dans. Onze workshops hebben niet als doel de muziek en dans zelf, maar de communicatie die het voortbrengt.’

Divers

Veel meer organisaties en locaties in Oud-Oost zijn betrokken bij Leven in je buurt! Via onder andere Boost, Assadaaka, de Kat, Genieten, het Albert Wittenbergplein, het Oosterparkhuis en de Kraaipan zijn potentiële deelnemers gevonden. Monique: ‘Een goeie kennismaking voorafgaande aan de workshops met organisaties en hun mensen is al een belangrijk onderdeel van het project.’ Er is gestreefd naar een zo divers mogelijke groep deelnemers: verschillende leeftijden, verschillende nationaliteiten, verschillende culturen, verschillende religies, vrouwen, mannen en lhbt’ers. Marike: ‘Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld gebruikers van de Kraaipan, een Turkse en een Marokkaanse vrouwengroep, in dit project toenadering tot elkaar hebben gekregen.’

Non-verbaal

Met Leven in je buurt beleven bewoners van Amsterdam-Oost de universele taal van kunst en cultuur. Marike: ‘Met muziek en dans en beweging kan heel goed verbinding gelegd worden tussen mensen. Het is een kunstvorm die niet afhankelijk is van taal, maar wel gaat over gevoelens en uitingen.’ Monique: ‘In de workshops ontdekken mensen elkaar en zien elkaar op een andere manier. De diversiteit wordt gewaardeerd en is geen obstakel. Belangrijk is wel dat het project op één of andere manier een vervolg krijgt.’

Concreet

De workshops vonden de afgelopen weken plaats. Ze lopen nog door tot half mei. In Café Genieten konden volwassenen deelnemen aan zes workshops Muziek en Dans. In de gymzaal van Boost waren er in totaal acht workshops Urban Dance voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Muziektheater voor vrouwen werd vijf keer aangeboden in de grote zaal van het Oosterparkhuis. Ook in het Oosterparkhuis werden zes Muziekworkshops (jamsessies) georganiseerd, bedoeld voor iedereen. De vier workshops Spoken Word waren voor jong en oud en werden op vier verschillende locaties gegeven.

Op 24 mei kunnen alle deelnemers iets van hun ervaringen kwijt aan hun familie en vrienden. Maar niet alleen zij zijn welkom. Elke buurtbewoner, elke Amsterdammer, iedereen is welkom! Woensdag 24 mei van 15.30 tot 17.30 uur in de Muiderkerk.