Home Overzicht Watergraafsmeer kiest acht plannen voor Oost Begroot

Watergraafsmeer kiest acht plannen voor Oost Begroot

0

Stadsdeel Oost verdeelde in totaal 300.000 euro voor plannen van bewoners en ondernemers in de Watergraafsmeer. Zij konden plannen indienen waarop later werd gestemd door de bewoners. Totaal zijn er 4263 stemmen uitgebracht. De plannen die de meeste stemmen hebben gekregen van de inwoners van Watergraafsmeer zijn bekend.

Tussen november en januari zijn 25 plannen ingediend. Deze plannen zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid. Voor de Watergraafsmeer zijn er voor de stemfase 17 plannen geselecteerd. 8 Plannen zijn uiteindelijk door de bewoners gekozen. Die worden nu binnen een jaar uitgevoerd.

Bloemenlint Ringdijk

Er wordt een bloemenlint geplaatst langs de Ringdijk, tussen de Middenweg en Nobelweg. Dit plan draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van participatie van bewoners. Door: Gerrit Jolink.
Dit voorstel kreeg 3524 stemmen.

Herstel van het ecolint en ecologisch beheer

Er komt ecologisch beheer van de groenstrook tussen het fiets- en voetpad bij de Weespertrekvaart. De groenstrook wordt kaal gemaaid en opnieuw gezaaid. Met als doel het verbeteren van de biodiversiteit. Dit gebeurt in samenspraak met de buurt (Amsteldorp) en een stadsecoloog. Door: Jochem Floor.
Dit voorstel kreeg 3205 stemmen.

Regentonnen voor Hemelwater

Er komen acht grote regentonnen aan de Hugo de Vrieslaan bij kerk de Bron voor gratis hemelwater voor de buurt. Door het hemelwater op te vangen wordt het riool minder belast. Daarnaast kunnen bewoners het water gebruiken om planten water te geven en elkaar rond de regentonnen ontmoeten. Door: Hans Teerds.
2573 stemmen.

Tien groene parkjes in Watergraafsmeer

Er komen tien stadsparkjes op de meest zichtbare woonbootdaken van Watergraafsmeer. Een groen woonbootdak is extra groen in de buurt wat zorgt voor een mooi uitzicht, minder hitte, filtering van CO2 en stimulering van de biodiversiteit. Ook verlaagt het omgevingsgeluid en energieverbruik in de boot. Door: Sien van de Schouw.
Dit voorstel kreeg 2374 stemmen.

Ophaalservice voor levensmiddelen voor de buurt

Er komt een ophaalservice genaamd ‘Give & Get’ die producten verzamelt voor buurtbewoners met een krappe portemonnee. Om verspilling van levensmiddelen tegen te gaan, de kloof tussen arm en rijk te overbruggen en bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren aan de slag te gaan in de wijk. Dit plan wordt uitgevoerd door buurtdominee René Visser van kerk de Bron, met ondersteuning van vrijwilligers, jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door: René Visser.
Dit voorstel kreeg 2191 stemmen.

Klim- en klauterbos van ’t Hofflaan

Op het plein aan de van ’t Hofflaan worden speeltoestellen geplaatst voor een klim- en klauterbos. Zo worden ook oudere basisschoolkinderen en kinderen uit de buurt uitgenodigd om op een meer natuurlijke en uitdagende manier te spelen. Het plein voor Daltonschool de Meer aan de Van ’t Hofflaan wordt op dit moment deels heringericht en vergroend. Er wordt asfalt weggehaald en vervangen voor groen, nieuwe bomen geplant en het kleuterplein wordt uitgebreid. Door: Lennert Bonnier.
Dit voorstel kreeg 2157 stemmen.

Fitnesstoestellen en bankjes Weespertrekvaart

Langs de Weespertrekvaart komen op de dijk fitnesstoestellen en banken. Het doel is om activiteit op de Weesperzijde te stimuleren. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid. Dit plan wordt mede ondersteund door Vereniging Buurtbeheer Amsteldorp. Door: Jochem Floor.
Dit voorstel kreeg 1945 stemmen.

Vernieuwd Urban Skatepark Weesperzijde

Het skatepark bij de Weesperzijde wordt vernieuwd naar een eigentijds skatelandschap dat toegankelijk is voor beginners en uitdagend genoeg voor gevorderden. Ook komt er een freerunpark waarbij bootcamp faciliteiten worden toegevoegd. Het plan heeft als doel een uitnodigende sportieve openbare ruimte creëren om bewoners samen te brengen. Door: Guido Schuurman.
Dit voorstel kreeg 1857 stemmen.