Het Scheepvaartmuseum organiseerde tijdens de ramadan op zondag 24 maart samen met buurtorganisaties en de gemeente de Iftar in het museum. Meer dan 250 mensen namen deel aan de maaltijd, die werd opgeluisterd met livemuziek door het Amsterdams Andalusisch Orkest. Het Scheepvaartmuseum organiseert activiteiten voor de buurt met het Thuishavenprogramma.

Lennie Haarsma | Foto’s Almicheal

De sfeer was gezellig aan de zesentwintig tafels waar werd genoten van een heerlijke maaltijd die was bereid in buurthuis de Witte Boei, de speeltuin Wittenburg en in Het Scheepvaartmuseum zelf. Er vonden mooie gesprekken plaats tussen buurtbewoners die elkaar niet kenden.

De ramadan en hoe dat in families wordt ervaren, was een terugkerend onderwerp van gesprek aan de 26 tafels. Opgemerkt werd dat de vastenperiode dit jaar veel gunstiger is dan bijvoorbeeld in de zomer waar pas laat op de avond kan worden gegeten.

Maar de ramadan is veel meer dan vasten. Het gaat ook om andere mensen helpen die het minder hebben dan jij. Door eten te brengen of andere dingen te geven. Door te zorgen voor zieke mensen en met meer compassie te reageren op de mensen om je heen, bijvoorbeeld familieleden, collega’s op het werk en vrienden.

De ramadan gaat over het goede in mensen naar boven halen en het goede doen in contact met andere mensen. Aan de ramadan meedoen doet je goed. Als je anders in bepaalde situaties teveel eet, doe je dat nu niet. Je zoekt minder prikkels op en je doet het iets rustiger aan. Hierdoor zie je meer wat er om je heen gebeurt en wat nodig is.

Onbekende verhalen van mensen die vanuit hun ervaringen met hun tweede cultuur spreken, kunnen een verrijking zijn voor de Nederlandse cultuur. En het is bijzonder om te horen hoeveel activiteiten op buurtniveau door en voor mensen georganiseerd worden.
Kennis maken met een onbekende buur en met de vele actieve organisaties in de buurt, maakten het tot een geslaagde avond.

Aanvulling

Michel Odjo reageert namens het Buurtcomité Oostelijke Eilanden op artikel over de Iftar in het Scheepvaartmuseum.

We zijn blij dat dit verslag is gemaakt, maar helaas vinden we het jammer dat onze naam, niet is genoemd. Nu lijkt het erop dat het Scheepvaartmuseum het initiatief heeft genomen voor deze Iftar in samenwerking met de buurtorganisaties. Dat is niet juist. De Iftar wordt al jaren door het Buurtcomité Oostelijke Eilanden in Buurthuis de Witte Boei georganiseerd. Dit jaar hebben we het Scheepvaartmuseum benaderd om met ons samen te werken. Net als vanouds hebben we in grote lijnen alles gecoördineerd en georganiseerd. Het is daarom niet meer dan correct dat onze naam expliciet in uw stuk wordt genoemd.

Michel Odjo, coördinator van het Buurtcomité Oostelijke Eilanden.