Home Overzicht Sloop van huurcomplex Valentijnkade is definitief

Sloop van huurcomplex Valentijnkade is definitief

0

Na jarenlang overleg wordt het wooncomplex Valentijnkade 4-18 definitief gesloopt en komt er nieuwbouw voor terug. De actieve bewonerscommissie heeft met hulp van !WOON gezorgd voor een zo gunstig mogelijk sociaal plan voor de bewoners. Als ze willen, kunnen ze terugkeren naar de nieuwbouw, met een sociale huur. De bewoners hebben één jaar voorrang op een woning via WoningNet. De nieuwe woningen worden gevarieerder in grootte en plattegrond. Ook komt er een lift en de nieuwe woningen zijn energiezuinig en aardgasvrij.

Het complex aan de Valentijnkade is gebouwd in de jaren 20 naar een ontwerp van J.M. van der Mey, één van de grondleggers van de Amsterdamse school. Het is in de jaren 80 ingrijpend verbouwd, waarbij veel originele details verloren gingen en het gebouw veel van z’n charme verloor. Sindsdien is niets meer gedaan, de energieprestatie is slecht en er is veel achterstallig onderhoud.

Sociaal plan voor de bewoners voor terugkeer

Bij de plannen voor dit complex lag de focus aanvankelijk op renovatie met herstel van originele elementen. In samenspraak met een architect was al een heel plan uitgewerkt. Dit heeft het uiteindelijk om financiële redenen niet gehaald. Dat komt ook omdat Eigen Haard met nieuwbouw meer woningen kan terugbouwen dan de huidige 54. In het nieuwe plan komt in een deel van de tuinen ook woonruimte.

Voor sommige bewoners was het nieuws van de sloop even schrikken. Anderen zijn er juist blij mee, omdat alle bewoners de kans krijgen om terug te keren in de nieuwbouw. Ze gaan de dan geldende aftoppingsgrens betalen. Dat betekent dat ze niet meer huur gaan betalen dan bij hun inkomen past. Colinda de Heer is actief lid van de bewonerscommissie en zette zich met andere leden in voor het sociale plan met recht op terugkeer. ‘Het ging mij erom dat het een sociaal plan werd en het niet asociaal zou worden.’

Andere punten waarover de bewonerscommissie onderhandeld heeft met Eigen Haard hebben het niet gehaald. Zo wilde de bewonerscommissie graag dat het atelier met belangrijke buurtfunctie van ‘tante Gerritje’ terug zou komen in de nieuwbouw. Of meer algemeen verhuur van de bedrijfsruimtes met een sociale huur, net als nu het geval is. Dit is niet gelukt.

Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet bekend. Zeker is wel dat het meer woningen worden dan nu. Ook zal een gedeelte uit middenhuur bestaan, hoewel het grootste deel sociale huur blijft. Bovendien komen er enkele bedrijfsruimtes terug.