Home Overzicht SP stelt Kamervragen over verontreinigde grond Oosterpark

SP stelt Kamervragen over verontreinigde grond Oosterpark

0

Na een vergeefs verzoek door de Stichting Herstel Oosterpark aan de gemeente en stadsdeel Oost om waarschuwingsborden te plaatsen over verontreinigde grond in het Oosterpark is het probleem nu in de Tweede Kamer beland. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft vragen gesteld aan minister Kuipers van Volksgezondheid over de situatie van de zwaar verontreinigde grond van het Oosterpark.

De Stichting Herstel Oosterpark is al langer bezig om de ernst van verontreiniging van de bodem van het Oosterpark onder de aandacht van het College van B&W te brengen. In 2020 liet stadsdeelbestuurder Ivar Manuel echter weten dat uit de bodemonderzoeken, die in opdracht van de gemeente door het onafhankelijk bureau IDDS zijn uitgevoerd, geen verontrustende waarden komen. Dit onderzoek zou strikt volgens de landelijk geldende protocollen en richtlijnen zijn uitgevoerd. Onderzoekbureau IDDS en de GGD bevestigden toen dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. De gemeente zag daarom geen aanleiding voor het nader onderzoek waar de stichting om vroeg.

In de hele discussie over de toegelaten loodwaarden draait het om welke functie het Oosterpark heeft. In een park met natuurwaarden wordt een hoeveelheid lood van 800 mg/kg door de gemeente Amsterdam als grens aangehouden. Op plaatsen waar kinderen spelen hoort de grenswaarde niet boven de 100 mg/kg te komen. Maar B&W gaat er volgens de stichting aan voorbij dat IDDS benadrukt dat dit alleen geldt als er in het park niet gespeeld wordt door kinderen. Zodra er kinderen spelen gelden er andere normen. In het Oosterpark is op twee kinderspeelplaatsen schoon zand aangebracht.

De SP vraagt nu aan de minister waarom de gemeente Amsterdam weigert maatregelen te nemen om de kinderen die in het Oosterpark spelen te beschermen. Ook vraagt het Kamerlid waarom de gemeente weigert genoemde rapporten en verklaringen over te nemen en waarom de gemeente loodwaarden hanteert die in strijd zijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM en de landelijke GGD.