Home Overzicht Speeltuin in Amsteldorp wordt helemaal opnieuw ingericht.

Speeltuin in Amsteldorp wordt helemaal opnieuw ingericht.

0

Twee miljoen euro is dit jaar extra beschikbaar voor verbeteringen aan sport- en speelplekken. Daarmee wil de gemeente speelplekken uitdagender, leuker en meer divers te maken. In totaal worden met 4,6 miljoen euro meer dan 70  speeltuinen en speelplekken opgeknapt, waarvan circa 25 voor de zomer zijn gerealiseerd. Het meeste geld gaat naar de stadsdelen met wijken met een lage sport- en beweegdeelname. Daar hoort Oost niet bij, toch wordt de speeltuin in Amsteldorp helemaal opnieuw ingericht.

Amsteldorp heeft aan de Fizaeustraat een grote speeltuin met een actieve speeltuinvereniging. Kinderen uit alle omliggende wijken en met diverse achtergronden kunnen straks spelen op een volledig nieuw ingericht terrein met nieuw beheergebouw. De speeltuin krijgt ook een ingang aan sportpark Drie Burg. Via de nieuwe brug over de Weespertrekvaart is er straks ook een verbinding over het water met de nieuwe wijk Amstelkwartier.

Steeds meer kinderen brengen het grootste gedeelte van hun dag zittend door. Tikkertje op een pleintje heeft in veel gevallen plaatsgemaakt voor urenlang turen naar een scherm. Kinderen zijn daardoor minder beweegvaardig, minder fit, minder weerbaar en ontmoeten elkaar ook minder. Een tekort aan beweging heeft een negatief effect op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van jongeren, blijkt uit onderzoeken.

Aantrekkelijke sport- en speelplekken in de openbare ruimte zijn essentieel om kinderen en jongeren te laten bewegen. Buitenspelen legt bovendien de basis voor een gezonde leefstijl. De gemeente investeert twee miljoen euro bovenop de bestaande beheer- en vervangingsbudgetten. In de begroting 2022 en 2023 is eerder al 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.