De toestand van de schooltuin van de voormalige Linnaeusschool tussen Vrolijkstraat en Derde Oosterparkstraat is in erbarmelijke staat. Het is er vies, bomen die jaren geleden zijn verwijderd, zijn nooit vervangen. Een bewoner noemt het een niet-mensenland.

Volgens de bewoner zorgt de gemeente niet voor deze openbare speelplek. ‘De houtconstructies zijn rot, vies en gevaarlijk, een grote zandbak staat open en het is walgelijk, waarschijnlijk zelfs gevaarlijk voor kinderen. Het kinderspeelhuis wordt door jongeren gebruikt om te roken en door daklozen om te slapen. Vaak poepen en poepen mensen daar. Niemand zorgt voor de planten op en rond het plein. De gemeente lijkt daar niets aan te willen doen.’

Het stadsdeel zegt in een reactie overlastmeldingen ontvangen te hebben over deze plek. ‘Wij hebben in het verleden verschillende acties uitgevoerd om de overlast aan te pakken. Er heeft een schouw plaatsgevonden en ook een bewonersavond om zo samen met de buurt tot oplossingen te komen. Daarnaast hebben we afgesproken dat deze locatie extra in de gaten wordt gehouden door de wijkagent, straatcoaches en handhaving. Tot slot hebben we nauw contact met Ymere, van wie veel van de woningen zijn’

Al deze acties hebben kennelijk niet tot het door bewoners gewenste resultaat geleid. Het stadsdeel zegt nu toe de situatie extra te onderzoeken. ‘Daarom zullen we de huidige situatie zo snel mogelijk onder de loep nemen en kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn’, aldus een woordvoerder. ‘Over drie weken wordt deze speeltuin sowieso geïnspecteerd volgens het standaard protocol en stadswerken gaat kijken of er urgente reparaties nodig zijn. In de planning staat dat het grote speeltoestel in 2025 wordt vervangen. De oproep aan bewoners blijft om ook bij de gemeente de meldingen te blijven maken, dan kunnen we de situatie volgen en maatregelen nemen.’